Creditdoelcontract

Je wil inschrijven voor afzonderlijke vakken (ook voor bevordering federale ambtenaren naar niveau A)

Wat

Met een credit(doel)contract kan je opleidingsonderdelen/vakken/cursussen afzonderlijk volgen.

Indien je vakken opneemt uit een opleiding waarvoor je (nog) niet over het diploma dat toelating verleent, beschikt, dan wordt de inschrijving voor 'losse vakken' in creditcontract beperkt tot maximaal 24 studiepunten per academiejaar (zie hieronder: Toelatingsvoorwaarden).

Voor de opleidingsonderdelen waarvoor je slaagt, behaal je een creditbewijs.

Inschrijven via creditcontracten is niet mogelijk voor een postgraduaatsopleiding of micro-credential.

Opgelet: Ben je in het kader van Levenslang Leren op zoek naar korte academische opleidingstrajecten rond specifieke thema's waarbij je credits kan verwerven? Bekijk ons aanbod micro-credentials op Nova Academy.

Toelatingsvoorwaarden

Kijk na of je aan de toelatingsvoorwaarden voldoet.

Inschrijven voor vakken door federale ambtenaren

Bevordering naar niveau A

Wie als statutair federaal ambtenaar werkt, kan in bepaalde gevallen bevorderen naar niveau A.

4 cursussen volgen uit een masterprogramma aan de UGent

Deze bevorderingsselectie naar niveau A is onderverdeeld in 3 reeksen van testen.

De 2de reeks betreft 'evaluatie kennisverwerving'. Kandidaten die geslaagd zijn voor reeks 1, moeten 4 cursussen - van minstens 4 ECTS-studiepunten - uit een masterprogramma van een universiteit of hogeschool volgen.

1 vak moet betrekking hebben op recht, economie of overheidsfinanciën en 3 vakken zijn vrij te kiezen, in overleg met de P&O-directeur.

Stappen volgen voor inschrijving

Volg alle stappen volgens de procedure inschrijving.
Je kiest voor ‘aparte opleidingsonderdelen’ en maakt hiervoor een inschrijving aan. Na inschrijving (en activatie van de UGent-account) zal je de vakken die je wenst te volgen, kunnen aanduiden.

Opgelet: je moet het vak volgen aan de faculteit die het organiseert.

Dit kan je zien aan de cursuscode (een letter gevolgd door 6 cijfers). De letter waarmee de cursuscode begint geeft aan welke faculteit het organiseert. De cursuscode is o.a. te zien op de studiefiche van het vak.

 • A: Letteren en Wijsbegeerte
 • B: Recht en Criminologie
 • C: Wetenschappen
 • D: Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen
 • E: Ingenieurswetenschappen en Architectuur
 • F: Economie en Bedrijfskunde
 • G: Diergeneeskunde
 • H: Psychologie en Pedagogische Wetenschappen
 • I: Bio-ingenieurswetenschappen
 • J: Farmaceutische Wetenschappen
 • K: Politieke en Sociale Wetenschappen

Curriculum vastleggen

Vergeet niet dat ook in dit geval je curriculum per academiejaar en per faculteit door de curriculumcommissie wordt vastgelegd op basis van artikel 30 van het onderwijs- en examenreglement.

Nadelen

Aan creditdoelcontracten zijn een aantal nadelen verbonden:

 • Je zet altijd leerkrediet in, in het bijzonder voor schakel- en voorbereidingsprogramma's zet je dus wél leerkrediet in via creditdoelcontract maar niet via diplomadoelcontract
 • Je verliest je leerkrediet definitief (stopzetting zorgt er niet voor dat je leerkrediet terug wordt aangevuld; enkel door slagen kan je leerkrediet terug verdienen). Tip: indien je toch wil inschrijven via creditcontract voor een tweedesemestervak, doe dit dan zo laat mogelijk (voor een tweedesemestervak en een jaarvak kun je inschrijven t/m laatste dag februari)
 • Geen dubbele telling van de eerste 60 verworven credits voor opbouw leerkrediet
 • Geen studietoelage
 • Niet goedkoper dan een diplomadoelcontract; het studiegeld wordt immers op dezelfde wijze berekend: a rato van het aantal opgenomen studiepunten.

Zie ook vergelijkende tabel contracttypes

Twee soorten creditdoelcontracten

Er bestaan 2 soorten creditdoelcontracten:

Creditcontract

Omvat:

 • Lessen
 • Studentenkaart
 • Account
 • Toegang elektronische leeromgeving
 • Oasis
 • Examens

Eigenschappen creditcontract

 • Voor opleidingsonderdelen uit bachelor- en masteropleidingen (uitgezonderd masterproef)
 • Voor stages geldt dat zij enkel via een creditcontract kunnen worden gevolgd in aanvulling op een (eerdere) inschrijving via diplomadoelcontract voor de opleiding waarin de stage is geprogrammeerd

 • Voor opleidingsonderdelen uit schakelprogramma's en voorbereidingsprogramma's, bepaalt de faculteit welke opleidingsonderdelen je mag volgen
 • Niet voor opleidingsonderdelen die enkel behoren tot een postgraduaatsopleiding of een micro-credential
 • Niet mogelijk voor opleidingsonderdelen aangeboden door andere instelling (uitzonderingen mogelijk uitsluitend met toestemming directeur Onderwijsaangelegenheden)
 • Kan niet voor opleidingsonderdelen uit predoctorale opleiding of doctoraatsopleiding
 • Niet mogelijk om meer dan 1x per academiejaar in te schrijven voor eenzelfde opleidingsonderdeel
 • Niet mogelijk voor een opleidingsonderdeel waarvoor je reeds een creditbewijs hebt (gedurende 5 academiejaren)

Examencontract met het oog op het behalen van een creditbewijs

Omvat:

 • Geen lessen
 • Geen studentenkaart
 • Geen account (enkel door extra betaling van 500 euro)
 • Geen toegang elektronische leeromgeving (enkel door extra betaling van 500 euro)
 • Geen Oasis (enkel door extra betaling van 500 euro)
 • Examens

Eigenschappen examencontract met het oog op het behalen van een creditbewijs

 • Voor opleidingsonderdelen van bachelor- en masteropleidingen (uitgezonderd integratievakken)
 • Voor opleidingsonderdelen van voorbereidings- en schakelprogramma's bepaalt de faculteit welke opleidingsonderdelen je kunt volgen
 • Kan niet voor integratieopleidingsonderdelen zoals masterproef
 • Kan niet voor een opleidingsonderdeel waarvoor je in de les moet zijn
 • Niet mogelijk voor opleidingsonderdelen uit postgraduaatsopleiding, micro-credential, predoctorale opleiding, doctoraatsopleiding
 • Niet mogelijk voor opleidingsonderdelen aangeboden door andere instelling (uitzonderingen mogelijk uitsluitend met toestemming directeur Onderwijsaangelegenheden)
 • Niet mogelijk om meer dan 1x per academiejaar in te schrijven voor eenzelfde opleidingsonderdeel
 • Kan niet voor een opleidingsonderdeel waarvoor je reeds een creditbewijs hebt (gedurende 5 academiejaren)
 • Een inschrijving via examencontract wordt altijd apart verrekend van een inschrijving via diploma- en/of creditcontract. In voorkomend geval betaal je het vast bedrag en het studiegeld per contract (examen- of diploma- en/of creditcontract) ook als dit dezelfde opleiding betreft.

 

Zie ook vergelijkende tabel contracttypes

Inschrijven in een creditdoelcontract zonder secundair diploma

Als je je diploma secundair onderwijs nog niet behaald hebt, bv. in afwachting van het behalen van jouw diploma via examencommissie, kan je een inschrijvingsaanvraag aanmaken voor een creditdoelcontract (afzonderlijke opleidingsonderdelen).

De faculteit beslist of je toegelaten wordt tot het creditdoelcontract en welke vakken je mag opnemen.
Voor je inschrijft win je best advies in bij de trajectbegeleider van jouw faculteit.
Je vakken kan je pas toevoegen aan jouw curriculum na jouw inschrijving.

In de Studiekiezer kan je in de studiefiche van elk vak nakijken of het vak vrij te volgen is via creditdoelcontract of niet.

Er zijn echter enkele aandachtspunten:

 • Je kan maximum 24 studiepunten opnemen;
 • Als je stopzet verlies je je leerkrediet definitief;
 • Er is geen dubbele telling van de eerste 60 verworven credits voor opbouw leerkrediet;
 • Je komt niet in aanmerking voor een studietoelage;
 • Kinderbijslag: na te vragen bij je kinderbijslagfonds.

Je kan je contract later in het academiejaar (mits toestemming van de faculteit indien na 30/09) nog omzetten naar een diplomadoelcontract wanneer je je diploma secundair onderwijs behaald hebt.

In het tweede semester kan je eveneens starten met een diplomadoelcontract.

Contact

Afdeling Studentenadministratie en Studieprogramma's