Toelatingsvoorwaarden inschrijven via creditdoelcontract

Creditdoelcontract of Diplomadoelcontract?

Denk goed na vooraleer je de keuze maakt om voor een opleidingsonderdeel in te schrijven via een creditdoelcontract en niet via een diplomadoelcontract, in het bijzonder als het gaat over een opleidingsonderdeel uit een schakelprogramma of voorbereidingsprogramma.

Diploma-toelatingsvoorwaarden voor een Creditdoelcontract

Toelatingsvoorwaarden tot de opleiding

Als de studiefiche in de Studiekiezer vermeldt dat de toegang tot het opleidingsonderdeel open is, dan moet je wel nog voldoen aan de diploma-toelatingsvoorwaarden tot de opleiding waartoe het opleidingsonderdeel behoort.

Toelatingsvoorwaarden tot het opleidingsonderdeel

Als de studiefiche in de Studiekiezer vermeldt dat de toegang tot het opleidingsonderdeel gesloten is, dan moet je niet alleen voldoen aan de diploma-toelatingsvoorwaarden tot de opleiding waartoe het opleidingsonderdeel behoort, maar ook nog aan de specifieke toelatingsvereisten tot het opleidingsonderdeel, met name de begincompetenties van dat opleidingsonderdeel, vermeld in de studiefiche.

Eerst is er een verplicht advies van de trajectbegeleiders van het Monitoraat en de verantwoordelijk lesgever.

De uiteindelijke toelating gebeurt door de curriculumcommissie van de faculteit.

Taal-toelatingsvoorwaarden voor een Creditdoelcontract

Toelatingsvoorwaarden tot de opleiding

Als de studiefiche in de Studiekiezer vermeldt dat de toegang tot het opleidingsonderdeel open is, dan moet je wel nog voldoen aan de taal-toelatingsvoorwaarden tot de opleiding waartoe het opleidingsonderdeel behoort.

Toelatingsvoorwaarden tot het opleidingsonderdeel

Als de studiefiche in de Studiekiezer vermeldt dat de toegang tot het opleidingsonderdeel gesloten is, dan moet je niet alleen voldoen aan de taal-toelatingsvoorwaarden tot de opleiding waartoe het opleidingsonderdeel behoort, maar ook nog aan de specifieke taal-toelatingsvereisten tot het opleidingsonderdeel, met name de begincompetenties van dat opleidingsonderdeel, vermeld in de studiefiche.

Eerst is er een verplicht advies van de trajectbegeleiders van het Monitoraat en de verantwoordelijk lesgever.

De uiteindelijke toelating gebeurt door de curriculumcommissie van de faculteit.

In de praktijk gebeurt de toelating op basis van diploma- en taal-toelatingsvoorwaarden samen.

Leerkrediet

Zie Leerkrediet als toelatingsvoorwaarde

Studievoortgang

Zie Studievoortgang

Voldoe je niet aan de diploma- en/of taal-toelatingsvoorwaarden tot de opleiding?

Met uitzondering van de masterproef kan je, indien je niet voldoet aan de diploma- en/of taal- toelatingsvoorwaarden tot de opleiding, worden toegelaten voor maximaal 24 studiepunten per academiejaar, indien uit een onderzoek blijkt dat je beschikt over de bekwaamheid om het/de opleidingsonderde(e)l(en) te kunnen volgen.

Eerst is er een verplicht advies van de trajectbegeleiders van het Monitoraat en de verantwoordelijk lesgever. Dit advies gebeurt op basis van een proef, interview of dossier.

De uiteindelijke toelating gebeurt door de curriculumcommissie van de faculteit.

Inschrijven via een Creditdoelcontract onder ontbindende voorwaarde

Ingeval er een toelating van de curriculumcommissie is vereist, kan je je toch reeds inschrijven onder ontbindende voorwaarde.

D.w.z. dat indien de curriculumcommissie uiteindelijk geen goedkeuring geeft voor je inschrijving, je inschrijving automatisch wordt verwijderd.

Contact

Afdeling Studentenadministratie en Studieprogramma's