Leerkrediet als toelatingsvoorwaarde

Inschrijven voor zover de stand van je leerkrediet dit toelaat

Aan de UGent kan je inschrijven voor een initiële bacheloropleiding, een initiële masteropleiding of een creditdoelcontract voor zover je nog studiepunten van je individuele leerkrediet kunt inzetten.

Dit geldt niet indien je nog niet geslaagd bent voor het eerste deliberatiepakket van de bacheloropleiding waarvoor je wil inschrijven: je kan slechts inschrijven in die bacheloropleiding indien je voldoende leerkrediet hebt om alle nog resterende studiepunten van het eerste modeltrajectjaar op te nemen, ook bij laattijdige inschrijving.

Heb je een tekort aan leerkrediet, dan kan de directeur Onderwijsaangelegenheden een uitzonderlijke toelating verlenen.
Indien je voor het eerst aan de UGent inschrijft voor een bacheloropleiding, maar over onvoldoende leerkrediet beschikt (minder dan 60 studiepunten), adviseren we je om vooraf contact op te nemen met de afdeling Studieadvies.
Via leerkrediet@ugent.be kan je na het gesprek met de afdeling Studieadvies een gemotiveerde aanvraag indienen bij de directeur Onderwijsaangelegenheden, met daarbij alle nodige bewijsstukken.

Je hebt al een bachelordiploma of masterdiploma

Heb je al een bachelordiploma behaald, dan kan je aan de UGent inschrijven voor de aansluitende masteropleiding via diplomacontract (al dan niet na een voorbereidings- of schakelprogramma) en voor vakken uit de aansluitende masteropleiding via creditcontract, ongeacht de stand van je leerkrediet.

Heb je al een masterdiploma behaald, dan kan je aan de UGent inschrijven ongeacht de stand van je leerkrediet.

Leerkrediet tekort?

Heb je een tekort aan leerkrediet, dan kan de directeur Onderwijsaangelegenheden je een individuele uitzondering toestaan om toch méér studiepunten op te nemen dan je leerkrediet toelaat.

Je stuurt daartoe een gemotiveerde aanvraag per mail naar leerkrediet@ugent.be. Voeg daarbij de nodige bewijsstukken om je motivering te staven (vb. medische attesten).

Indien je nog niet eerder student was aan de UGent, voeg dan een scan bij van je identiteitskaart (voor- en ommezijde), samen met een scan van het diploma waarmee je toegang kan krijgen tot de opleiding van jouw keuze.

Vergeet niet je contactgegevens te vermelden (adres, telefoonnummer).

Opmerking: als je nog leerkrediet over hebt (bv. 20 sp) dan wordt er zelden tot nooit een uitzondering toegestaan; je kan immers nog via deze resterende studiepunten bewijzen dat je studievoortgang kan maken. Na het eerste semester kan je dan het eventuele terugverdiende leerkrediet opnieuw inzetten in het tweede semester.

Tegen de beslissing van de directeur Onderwijsaangelegenheden is intern beroep mogelijk bij de institutionele beroepscommissie overeenkomstig artikel 100 van het onderwijs- en examenreglement.

Hoeveel  studiegeld betalen?

In alle gevallen betaal je het studiegeld zoals voorzien.

Contact

    Gerelateerde inhoud