Monitoraten

De studiebegeleiding en trajectbegeleiding van het monitoraat nemen initiatieven om het studeren vlotter en efficiënter te laten verlopen.

De studiebegeleiders

  • begeleiden een aantal vakken in het eerste jaar bachelor inhoudelijk, je kan bij hen terecht met vragen over de leerstof;
  • bieden individuele en/of groepssessies aan over studievaardigheden en studieplanning, examens afleggen evalueren en bijsturen ... en zijn dus het aanspreekpunt voor al je vragen rond studieaanpak;
  • helpen je zoeken naar oplossingen voor zaken waardoor je studie minder wil vlotten (concentratieproblemen, faalangst, uitstelgedrag, ...).

De trajectbegeleiders

  • geven je individueel advies over je persoonlijk studietraject en studievoortgang;
  • begeleiden en geven informatie bij de keuzemomenten tijdens je studieloopbaan (afstudeerrichting, minor/major, ...), mogelijkheden inzake GIT (geïndividualiseerd traject), aanvragen van een creditcontract, spreiding van studies, ...
  • helpen je bij heroriëntering (overstap naar een andere opleiding).

Het monitoraat in jouw faculteit

Monitoraat