Monitoraat

Wie zijn we?

Het monitoraat van de faculteit Diergeneeskunde is een onderdeel van de Facultaire Dienst Onderwijsondersteuning (FDO) onder leiding van de onderwijsdirecteur, Prof. B. Van Ryssen. Het is een laagdrempelig en vertrouwelijk aanspreekpunt voor studenten diergeneeskunde dat zowel studie- als trajectbegeleiding aanbiedt, gaande van een luisterend oor tot initiatieven om het studeren vlotter en efficiënter te laten verlopen.


Wat doen we?

Trajectbegeleiding

Informatie en advies bij keuzeprocessen van de student:

Studiebegeleiding

We bieden geen individuele vakinhoudelijke studiebegeleiding. Met vakinhoudelijke vragen kan je terecht bij de betrokken titularissen en/of assistenten.

Overige activiteiten

  • Startersdag: warm welkom voor 1ste bachelor studenten

  • StudyCoaches: hogere jaarstudenten nemen 1ste bachelor studenten onder hun vleugels.

  • Welzijnsbewaking

  • Ondersteuning onderwijsdirecteur

Hoe communiceren we?

Alle activiteiten van het monitoraat worden aangekondigd via UFORA, monitoraat Faculteit Diergeneeskunde – GX00005

Contact

Medewerkers

Baptist Matthys

Delphine Boone

Studie- en trajectbegeleider

Studie- en trajectbegeleider

Contact monitoraat.di@ugent.be +32 9 264 75 09
Waar

Campus Merelbeke

Ingang 2 (decanaat)

Eerste verdieping (recht tegenover de bibliotheek)

Wil je graag een persoonlijk gesprek over jouw studieverloop of persoonlijke situatie? Maak dan via e-mail een afspraak. Omwille van COVID-19 vinden afspraken met de studie-en trajectbegeleiders niet fysiek plaats op de campus, maar wel online via MS Teams.

Afdeling Studieadvies

Naast de bovenstaande initiatieven kan je ook terecht bij de Afdeling Studieadvies voor faculteit overschrijdende begeleiding (studiekeuze, ondersteuning bij persoonlijke/psychologische problemen, trainingen rond efficiënter studeren, faalangst, uitstelgedrag,...).