Monitoraat

Het Monitoraat van de faculteit Diergeneeskunde is een onderdeel van de Facultaire Dienst Onderwijsondersteuning (FDO) en bestaat uit studie- en trajectbegeleiders. Het is een vertrouwelijk aanspreekpunt voor alle huidige en toekomstige studenten diergeneeskunde dat verschillende zaken aanbiedt, gaande van een luisterend oor tot initiatieven om het studeren vlotter en efficiënter te laten verlopen.

Het monitoraat biedt geen individuele vakinhoudelijke studiebegeleiding doorheen het academiejaar. Met vakinhoudelijke vragen kan je terecht bij de betrokken titularissen en/of assistenten.

Informatie over onze groepssessies, proefexamens, feedback en aanpak van de studie na afloop van de examens wordt gecommuniceerd via de infosite van het monitoraat op Ufora.

Tamara Geirnaert, studie- en trajectbegeleider van het monitoraat Diergeneeskunde aan het woord:

Studiebegeleiding

Organisatie van groepssessies:

  • Studiemethode- en planning
  • Leerstof instuderen
  • Voorbereiding van examens
  • Aanpak na de examens

Organisatie van proefexamens voor sommige eerste bachelorvakken:

Deze vormen een unieke kans om te evalueren of je huidige studiemethode voor een vak je in staat stelt om het proefexamen in voldoende mate op te lossen.

Organisatie van een vakantiecursus chemie:

  • De vakantiecursus chemie richt zich tot studenten die geen wetenschappelijke richting gevolgd hebben in het secundair onderwijs
  • Studenten die uit een wetenschappelijke richting komen en toch hun voorkennis chemie willen bijwerken of opfrissen in de vakantie kunnen zich inschrijven voor het online zelfstudiepakket van de vakantiecursus chemie
  • Meer info

Trajectbegeleiding

Informatie en advies bij vragen over:

Contact

Studie-en trajectbegeleiders: Baptist Matthys en Delphine Boone

e-mail: monitoraat.di@ugent.be

telefoon: +32 9 264 75 09

Als je graag een persoonlijk gesprek wenst over jouw studieverloop of persoonlijke situatie, dan kan je via e-mail een afspraak maken.

Omwille van COVID-19 vinden afspraken met de studie-en trajectbegeleiders niet fysiek plaats op de campus, maar wel online via MS Teams.

Het Monitoraat bevindt zich op de facultaire campus te Merelbeke, ingang 2, op de 1ste verdieping van het Decanaatsgebouw (recht tegenover de bibliotheek).

Afdeling Studieadvies

Naast de bovenstaande initiatieven kan je ook terecht bij de Afdeling Studieadvies voor faculteitsoverschrijdende begeleiding (studiekeuze, ondersteuning bij persoonlijke/psychologische problemen, trainingen rond efficiënter studeren, faalangst, uitstelgedrag,...).