Monitoraat

Wie zijn we?

Het monitoraat van de faculteit Diergeneeskunde is een onderdeel van de Facultaire Dienst Onderwijsondersteuning (FDO) onder leiding van de onderwijsdirecteur, Prof. dr. J. Saunders.

Het is een laagdrempelig en vertrouwelijk aanspreekpunt voor studenten diergeneeskunde dat zowel studie- als trajectbegeleiding aanbiedt, gaande van een luisterend oor tot initiatieven om het studeren vlotter en efficiënter te laten verlopen.


Wat doen we?

Trajectbegeleiding

Informatie en advies bij keuzeprocessen van de student:

Studiebegeleiding

  • Infosessies (efficiënter studeren, vakspecifieke tips, blok- en examenplanning,…)
  • Proefexamens

We bieden geen individuele vakinhoudelijke studiebegeleiding. Met vakinhoudelijke vragen kan je terecht bij de betrokken titularissen en/of assistenten.

Overige activiteiten

  • Individueel gesprek met student, op vraag van student
  • Startersdag: warm welkom voor 1ste bachelor studenten

  • StudyCoaches: hogere jaarstudenten nemen 1ste bachelor studenten onder hun vleugels.

  • Welzijnsbewaking

  • Ondersteuning onderwijsdirecteur

Hoe communiceren we?

Alle activiteiten van het monitoraat worden aangekondigd via UFORA, monitoraat Faculteit Diergeneeskunde – GX00005

Contact

Medewerkers

Baptist Matthys

Delphine Boone

Studie- en trajectbegeleider

Studie- en trajectbegeleider

Contact monitoraat.di@ugent.be +32 9 264 75 09
Waar

Campus Merelbeke

Ingang 2 (decanaat)

Eerste verdieping (recht tegenover de bibliotheek)

Instagram

Wil je graag een persoonlijk gesprek over jouw studieverloop of persoonlijke situatie? Maak dan via e-mail een afspraak. Een persoonlijke afspraak kan zowel on campus als online, afhankelijk van de wens van de student.

Afdeling Studieadvies

Naast de bovenstaande initiatieven kan je ook terecht bij de Afdeling Studieadvies voor faculteit overschrijdende begeleiding (studiekeuze, ondersteuning bij persoonlijke/psychologische problemen, trainingen rond efficiënter studeren, faalangst, uitstelgedrag,...).