Informatie voor toekomstige studenten

Opleidingen

Kiezen voor diergeneeskunde stond in het verleden synoniem voor een beroepskeuze als zelfstandig dierenarts. Vandaag biedt de academische opleiding naast een stevige klinische opleiding nog veel meer mogelijkheden.

Dankzij hun specifieke biomedische opleiding zijn dierenartsen zeer gegeerd in verschillende maatschappelijke domeinen. Naast de levensmiddelenindustrie en de farmaceutische sector komen dierenartsen terecht in overheidsinstellingen of het onderwijs. Ook in het wetenschappelijk onderzoek zijn alsmaar meer dierenartsen actief. Met een diploma in de diergeneeskunde kun je vele wetenschappelijke paden betreden, ook buiten de diergeneeskunde.

Alles over de bacheloropleiding diergeneeskunde

Toelatingsexamen

Wil je starten met de bacheloropleiding diergeneeskunde? Schrijf je dan voor 15 mei in om deel te nemen aan het toelatingsexamen op 4 juli 2024.
Meer over het toelatingsexamen

Voorkennis en voorbereiding

Om je studies aan de faculteit Diergeneeskunde aan te vatten moet je voldoen aan een aantal voorwaarden, ook een goeie voorbereiding en voldoende voorkennis kunnen je helpen succesvol te starten.

1e bachelor

Infomomenten

Inschrijvingen

Huisvesting

Tijdens het eerste bachelorjaar volg je colleges op de verschillende universitaire campussen in Gent. Voor bepaalde practica verplaats je je naar de Campus Merelbeke. De afstand Gent-Merelbeke is haalbaar met de fiets (ongeveer 20 minuten) of het openbaar vervoer.

Vanaf het tweede bachelorjaar vinden alle onderwijsactiviteiten plaats op de Campus Merelbeke.

Het is dus mogelijk om de eerste jaren te kiezen voor een kot/kamer in Gent.

Informatie over huisvesting

Info Nederlandse studenten

Stage

Naast de klinische opleiding op de campus in Merelbeke krijg je ook de kans om externe stages te lopen.

In een eerste fase maak je via korte observatiestages kennis met de verschillende domeinen van het toekomstig werkveld: dit kan gaan om een dierenartsenpraktijk, maar ook stage in een bedrijf of een onderzoekscentrum behoren tot de mogelijkheden.

Tijdens het afstudeerjaar volgt een langere stage binnen het domein van jouw afstudeerrichting, waarbij je actief zal meewerken in de dierenartsenpraktijk. Je kan ook een extra Verdiepende Stage opnemen als keuzevak waarbij je een brede waaier aan stageplaatsen kan exploreren. Stage in onderzoekscentra en internationale organisaties behoren hier tot de mogelijkheden.

De opleiding ondersteunt ook vrijwillige stages.

Je mag zelf op zoek gaan naar een stageplaats. De stages kunnen doorgaan binnen Europa en in een aantal gevallen ook verder weg. Alle stages verlopen onder deskundige begeleiding van de stagementor.

Na je studies

Wat na je studies? Waar kan je allemaal terecht? Kom het hier te weten

Naast het werken in de praktijk biedt de opleiding ook andere mogelijke perspectieven na het afstuderen (prof. dr. Jeroen Dewulf).

 

Begeleiding en hulp