Inschrijven

Praktische info over inschrijven en herinschrijven

Lees meer over praktische informatie bij het  'Inschrijven en herinschrijven' aan de UGent.

Nieuwe studenten aan UGent

Omwille van de organisatie van de lessen, practica en klinieken is het absoluut noodzakelijk dat elke student zo spoedig mogelijk en uiterlijk vóór de aanvang van het academiejaar is ingeschreven.

Met de inschrijving is de student automatisch ingeschreven voor de examens van beide examenperiodes.

Studenten die zich herinschrijven aan UGent

Studenten die zich herinschrijven moeten dit uiterlijk vóór 1 oktober doen. Wie niet is ingeschreven is niet verzekerd en kan vanaf 1 oktober geweigerd worden voor deelname aan de practica en/of klinieken en de toegang tot het restaurant . Na 1 oktober dient de student een gemotiveerd schrijven (gericht aan de decaan) voor te leggen aan de FSA. De decaan beslist of deze inschrijving nog kan worden toegestaan.

Info en reglementering opleiding

Alle info en reglementering aangaande de bachelor- en de masteropleiding in de faculteit Diergeneeskunde vind je terug bij Praktische informatie voor studenten.