Over de faculteit

Vlaams Diergeneeskundig Tijdschrift

Tweemaandelijkse wetenschappelijke publicatie (NL-EN)
Uitgegeven door de faculteit Diergeneeskunde
Hoofdredacteur: Prof. dr. Luc Peelman

Vacatures