Over de faculteit

Interne organisatie

Historiek

Raden en commissies

De faculteit wordt bestuurd door de faculteitsraad die wordt voorgezeten door de decaan. Er zijn ook nog andere commissies actief binnen bepaalde domeinen.

Vlaams Diergeneeskundig Tijdschrift

  • Tweemaandelijkse wetenschappelijke publicatie (NL-EN) uitgegeven door de Faculteit Diergeneeskunde, Universiteit Gent. Hoofdredacteur is Prof. Luc Peelman.
  • Haal uw tijdschrift op bij Nadia Eeckhout (1e verdieping decanaat)
  • Website VDT
  • Contact: 09 264 75 13