Over de faculteit

Historiek

De faculteit Diergeneeskunde werd opgericht in 1933 als "Veeartsenijschool", de tweede veterinaire school in België, de eerste waar studenten in het Nederlands onderricht werden.

Raden en commissies

De faculteit wordt bestuurd door de faculteitsraad die wordt voorgezeten door de decaan. Er zijn ook nog andere commissies actief binnen bepaalde domeinen.

Het Vlaams Diergeneeskundig Tijdschrift

  • Het Vlaams Diergeneeskundig Tijdschrift is een tweemaandelijkse wetenschappelijke publicatie in het Nederlands en het Engels uitgegeven door de Faculteit Diergeneeskunde, Universiteit Gent. Hoofdredacteur is Luc Peelman.
  • Haal uw tijdschrift op bij Nadia Eeckhout (1e verdieping decanaat)
  • Website VDT