Faculteitsraad

De faculteit wordt bestuurd door de faculteitsraad die wordt voorgezeten door de decaan.
De faculteitsraad is samengesteld uit enerzijds een aantal vast zetelende ZAP-leden zijnde de decaan en de vakgroepvoorzitters en daarnaast uit een aantal verkozen ZAP-leden, vertegenwoordigers van het assisterend personeel, het administratief en technisch personeel en de studenten.
De faculteitsraad is belast met de organisatie en de coördinatie van de onderwijsverstrekking en van de wetenschapsbeoefening in de onderscheiden vakgebieden die tot hun bevoegdheid behoren op grond van de opleidingen en de vorming waarvoor zij instaan.
Zo zijn de faculteitsraden onder meer bevoegd voor het aanduiden van lesgevers, het verlenen van studieduurverkorting, het beslissen welke studiejaren deeltijds ingericht worden enz…. De faculteitsraden adviseren het universiteitsbestuur onder meer over het vaststellen van een onderwijsregeling en een opleidingsprogramma, het organiseren van voortgezette academische opleidingen, de toelatingsvoorwaarden tot de academische opleidingen van de tweede cyclus, het inrichten van bepaalde toelatingsexamens, het vaststellen van vacatures voor academisch personeel, de benoeming, aanstelling en bevordering van professoren.

 

Samenstelling

 

Leden ZAP vertegenwoordiging

Prof. dr. Frank Gasthuys, voorzitter (decaan)

Prof. dr. Siska Croubels (DI02)

Prof. dr. Wim Van Den Broeck (DI03)

Prof. dr. Eric Cox (DI04)

Prof. dr. Freddy Haesebrouck (DI05)

Prof. dr. Kurt Houf (DI06)

Prof. dr. Luc Peelman (DI07)

Prof. dr. Ann Van Soom (DI08)

Prof. dr. Luc. Van Ham (DI09)

Prof. dr. Ann Martens (DI10)

Prof. dr. Jimmy Saunders (DI11)

Prof. dr. Gunther van Loon (DI12)

Prof. dr. Hans Nauwynck

Prof. dr. Edwin Claerebout, secretaris

Prof. dr. Sylvie Daminet

Prof. dr. Jeroen Dewulf

Prof. dr. Myriam Hesta

Prof. dr. An Martel

Prof. dr. Koen Chiers

Prof. dr. Pieter Cornillie

Prof. dr. Annelies Decloedt

Prof. dr. Geert Janssens

Prof. dr. Evelyne Meyer

Prof. dr. Bernadette Van Ryssen

 

Leden AAP Vertegenwoordiging

Dr. Maarten Haspeslagh

Dr. Tom Hellebuyck

Dr. Jella Wauters

 

Leden ATP vertegenwoordiging

Dhr. Dirk Demeulenaere

Mevr. Angelique Delang, Secretaris

Dhr. Marnik De Norre

 

Leden studenten vertegenwoordiging

Mevr. Seline Bregman

Mevr. Cato Van Herzele

Mevr. Ann Van Eetvelt

Dhr. Friso Griffioen

Dhr. Dries Cokelaere

 

 Verslagen

 

Data van de vergaderingen

 

Datum Raad Uiterste indiendatum voorbereiding
9 september 2020 om 14u 31 augustus 2020
15 oktober 2020 om 14u 5 oktober 2020
18 november 2020 om 14u 9 november 2020
16 december 2020 om 14u 7 december 2020
13 januari 2021 om 14u 4 januari 2021
10 februari 2021 om 14u 1 februari 2021
10 maart 2021 om 14u 1 maart 2021
21 april 2021 om 14u 12 april 2021
12 mei 2021 om 14u

3 mei 2021

9 juni 2021 om 14u

31 mei 2021

18 augustus 2021 om 14u

9 augustus 2021