Faculteitsraad

Faculteitsraad

 • De faculteit wordt bestuurd door de faculteitsraad die wordt voorgezeten door de decaan. De faculteitsraad is samengesteld uit enerzijds een aantal vast zetelende ZAP-leden zijnde de decaan en de vakgroepvoorzitters en daarnaast uit een aantal verkozen ZAP-leden, vertegenwoordigers van het assisterend personeel, het administratief en technisch personeel en de studenten.
 • De faculteitsraad is belast met de organisatie en de coördinatie van de onderwijsverstrekking en van de wetenschapsbeoefening in de onderscheiden vakgebieden die tot hun bevoegdheid behoren op grond van de opleidingen en de vorming waarvoor zij instaan.
 • De faculteitsraden zijn onder meer bevoegd voor:
  • het aanduiden van lesgevers
  • het verlenen van studieduurverkorting
  • het beslissen welke studiejaren deeltijds ingericht worden enz….
 • De faculteitsraden adviseren het universiteitsbestuur onder meer over:
  • het vaststellen van een onderwijsregeling en een opleidingsprogramma
  • het organiseren van voortgezette academische opleidingen
  • de toelatingsvoorwaarden tot de academische opleidingen van de tweede cyclus
  • het inrichten van bepaalde toelatingsexamens
  • het vaststellen van vacatures voor academisch personeel
  • de benoeming, aanstelling en bevordering van professoren.

Samenstelling

 

ZAP vertegenwoordiging

Ambtshalve

Prof. dr. Ann Martens, voorzitter (Decaan)

Prof. dr. Hans Nauwynck (Vakgroepvoorzitter DI04)

Prof. dr. Frank Pasmans (Vakgroepvoorzitter DI05)

Prof. dr. Luc Peelman (Vakgroepvoorzitter DI07)

Prof. dr. Jeroen Dewulf (Vakgroepvoorzitter DI08)

Prof. dr. Hilde De Rooster (Vakgroepvoorzitter DI09)

Prof. dr. Frederik Pille (Vakgroepvoorzitter DI10)

Prof. dr. Jimmy Saunders (Vakgroepvoorzitter DI11)

Verkozen

Prof. dr. Edwin Claerebout, secretaris (Academisch secretaris, DI04)

Prof. dr. Pieter Cornillie (DI11)

Prof. dr. Koen Chiers (DI05)

Prof. dr. Siska Croubels (DI05)

Prof. dr. Myriam Hesta (DI11)

Prof. dr. Geert Janssens (DI07)

Prof. dr. Gunther van Loon (DI08)

Prof. dr. Catharina De Schauwer (DI04)

Prof. dr. Sarne De Vliegher (DI08)

Prof. dr. Annelies Decloedt (DI08)

Prof. dr. Sarah Gabriël (DI04)

Prof. dr. An Martel (DI05)

Prof. dr. Evelyne Meyer (DI05)

AAP/WP Vertegenwoordiging

Dr. Maarten Haspeslagh

Dr. Ellen Paulussen

Dr. Tom Hellebuyck

 

ATP vertegenwoordiging

Dhr. Kenny Vandenbroucke

Dhr. Dirk Demeulenaere

Mevr. Angelique Delang, Secretaris

 

Studenten vertegenwoordiging

Verkozen

Sjoerd Vissers

Gecoöpteerd zonder stemrecht

Cathelijne Joor

Elien Cattie

Delano Linders

Sofie Dumon

 Verslagen

 

Data vergaderingen

 

Datum Faculteitsraad Uiterste indiendatum voorbereiding Deadline indienen pdf doctoraat
13 maart 2024 om 14u

4 maart 2023

13 maart 2024

17 april 2024 om 14u

8 april 2024

17 april 2024

15 mei 2024 om 14u

6 mei 2024

15 mei 2024

19 juni 2024 om 14u

10 juni 2024

19 juni 2024

21 augustus 2024 om 14u

12 augustus 2024

21 augustus 2024

11 september 2024

2 september 2024

11 september 2024

9 oktober 2024

30 september 2024

9 oktober 2024

13 november 2024

4 november 2024

13 november 2024

11 december 2024

2 december 2024

11 december 2024

15 januari 2025

6 januari 2025

15 januari 2025

12 februari 2025

3 februari 2025

12 februari 2025

12 maart 2025

3 maart 2025

12 maart 2025

9 april 2025

31 maart 2025

9 april 2025

14 mei 2025

5 mei 2025

14 mei 2025

18 juni 2025

9 juni 2025

18 juni 2025

20 augustus 2025

11 augustus 2025

20 augustus 2025