Informatie voor stagementoren

Stages binnen de opleiding Diergeneeskunde Universiteit Gent maken deel uit van het curriculum in 3de bachelor en 3de master.

Het hoofddoel van de stages is de kennismaking met het werkveld en het integreren van kennis, vaardigheden en attitudes. Ze vormen een belangrijke aanvulling op de theoretische en klinische opleiding aan de Faculteit Diergeneeskunde. Naast een stage bij de dierenarts, behoren stages in onderzoekscentra en internationale organisaties ook tot de mogelijkheden. Alle activiteiten verlopen onder begeleiding van de stagementor van de stageplaats.

Stagetypes

 • Oriëntagestage
 • Afstudeerstage
 • Verdiepende stage
 • Onderzoeksstage als keuzevak
 • Vrijwillige stages

Stageflow

 • Vóór de stage
 • Tijdens de stage
 • Einde van de stage
 • VESTA

Gezondheid, Welzijn, Verzekeringen

 • Medisch onderzoek
 • Verzekeringen
 • Dosimetrie

Samenwerking

 • Academie voor Diergeneeskunde
 • Orde der Dierenartsen
 • Aanmelden als stagementor
 • Infodagen stagementoren

Begeleiden van studenten

 • Feedback tijdens de stage

Contactgegevens

 • Stagecommissie
 • International Relations Office
 • Stagetitularissen