Begeleiden van studenten

Een professionele begeleiding in een kwaliteitsvolle omgeving geeft de beste kansen voor een optimaal leerproces. Een belangrijk aspect hierbij is het geven en vragen van (tussentijdse) FEEDBACK. Dit helpt de stagiair om zelfstandig het leerproces te sturen en kritisch te reflecteren over de eigen prestaties.

Om de student en de stagementor hierin te vormen, ontwikkelde de faculteit 2 leerpaden

  1. Leerpad FEEDBACK voor STAGEMENTOREN
  2. Leerpad FEEDBACK voor STAGIAIRS Diergeneeskunde