Samenwerking

De opleiding kan voor de organisatie van de stages rekenen op de goede samenwerking met heel wat gemotiveerde dierenartsen en instellingen. De faculteit tracht de interactie met de stagementoren te optimaliseren dankzij tussentijdse contacten en de jaarlijkse stagementorendag.

Als tegemoetkoming voor de stageplaatsen voorziet de faculteit voor de curriculaire stages per stageovereenkomst gratis deelname aan een activiteit van de Academie voor Diergeneeskunde. De faculteit zal u hierover contacteren in het academiejaar volgend op de stage. 
Bovendien ontvangen Belgische dierenartsen 1 bijscholingspunt van de Orde der dierenartsen voor een stage van één of twee weken, 2 bijscholingspunten voor een stage van vier weken, en 4 bijscholingspunten voor een stage van acht weken, met een maximum van 10 punten per stagementor/jaar. De faculteit zal u hierover contacteren bij de start van het kalenderjaar volgend op de stage.

Academie voor diergeneeskunde

Website

Aanmelden als stagementor

Dierenartsen met interesse om regelmatig studenten Diergeneeskunde te begeleiden tijdens de stage, kunnen contact opnemen met de Faculteit (zie contactgegevens).

Infodag Stagementoren

De faculteit organiseert jaarlijks een netwerkmoment voor alle geïnteresseerde stagementoren.
Hieronder vindt u de presentaties van de lezingen en workshops van de voorbije jaren.

Presentaties infodag 2023

Presentaties infodag 2019

Presentaties infodag 2018

Presentaties infodag 2017