Instituut voor Recht en Ethiek in de Diergeneeskunde

Over het IRED

Het diergeneeskundig recht is een rechtstak die op vandaag relatief onbekend is maar die zowel juristen als dierenartsen aanbelangt. Ook (beroeps)ethiek in de diergeneeskunde is een relatief weinig ontwikkelde discipline die in het licht van de maatschappelijke ontwikkelingen van de laatste jaren uiteraard niet zonder belang is. De oprichting van een Instituut voor Recht en Ethiek in de Diergeneeskunde (afgekort: IRED) beoogt de belangstelling voor het diergeneeskundig recht en de (beroeps)ethiek in de diergeneeskunde te doen toenemen en streeft ernaar beide disciplines verder te ontwikkelen.

Het IRED zal eerst en vooral dienen als een interdisciplinaire en onafhankelijke denktank binnen de welke van gedachten gewisseld kan worden over uiteenlopende onderwerpen, zoals de uitoefening van de diergeneeskunde, de beroepsaansprakelijkheid van de dierenarts, dierziektebestrijding, beroepsethiek, handel in dieren, ethiek in de bredere zin van het woord, dierenwelzijn, … Daarnaast en daaruit voortvloeiend zal aandacht worden besteed aan onderzoek, bijvoorbeeld in het kader van masterproeven, dat mogelijks op termijn kan resulteren in publicaties en doctoraten.

Verder wil het Instituut een netwerk uitbouwen met instellingen en instanties uit het werkveld zoals de Orde der dierenartsen, de Vlaamse dierenartsenverenigingen, de Belgische vereniging van diergeneeskundige experten (BELVETEX), het federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen, het federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten, de federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu, het Vlaams departement leefmilieu, natuur en energie en zullen studiedagen worden georganiseerd. Het streefdoel daarbij moet zijn om van het Instituut een expertisecentrum inzake diergeneeskundig recht en (beroeps)ethiek te maken waar deze disciplines op een wetenschappelijk verantwoorde wijze worden beoefend.

Stichtende leden

Advocaat aan de balie van Dendermonde, praktijkassistent aan de vakgroep Metajuridica, Privaat- en Ondernemingsrecht aan de faculteit Rechten en Criminologie van de Universiteit Gent.
Prof. dr. Sarne De Vliegher Hoofddocent aan de vakgroep Voortplanting, Verloskunde en Bedrijfsdiergeneeskunde van de faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Gent.
Opleidingshoofd agro- en biotechnologie, Odisee hogeschool.

Advocaat aan de balie van Antwerpen.

Hoofddocent aan de vakgroep Metajuridica, Privaat- en Ondernemingsrecht aan de faculteit Rechten en Criminologie van de Universiteit Gent.

Dierenarts en gerechtelijk deskundige, voorzitter BELVETEX.

Dierenarts en bedrijfsleider.

 

Leden

Dr. Chris Landuyt Dierenarts werkzaam als BMO voor het FAVV.
Prof. dr. Christel Moons Hoofddocent bij de Onderzoeksgroep Ethologie en Dierenwelzijn aan de vakgroep Voeding, Genetica en Ethologie van de faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Gent.
Ciska De Ruyver Onderzoeker en lesgever dierenethiek bij de Onderzoeksgroep Ethologie en Dierenwelzijn aan de vakgroep Voeding, Genetica en Ethologie van de faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Gent.
Drs. Evelyne Van de Wouwer Regiodierenarts bij Dierengezondheidszorg Vlaanderen.
Jan Van den Berghe Ondervoorzitter, Rechtbank eerste aanleg  Oost-Vlaanderen
Marc Van Cauteren Eerste substituut - procureur des Konings - Openbaar Ministerie Antwerpen – arrondissementele sectie BLW.

Interne vergaderingen

  • 10 maart 2020
  • 3 juli 2020

Studiedagen

19 november 2O20 “Ondernemerschap verzoenen met onafhankelijkheid en onpartijdigheid: een uitdaging voor de praktijkdierenarts anno 2020” in samenwerking met Intersentia – Meer info hierover volgt

Publicaties

Meer info hierover volgt.