Historiek

Plechtige opening

In vergelijking met de andere West-Europese universiteiten is de Gentse Alma Mater relatief jong. Op 9 oktober 1817 werd de instelling plechtig geopend door koning Willem I van Oranje. Op 3 november startten de colleges.

Het eerste professorenkorps telde zestien leden, waaronder negen buitenlanders. In 1817 lieten zich 190 studenten inschrijven voor de vier faculteiten: Letteren, Rechten, Geneeskunde en Wetenschappen. In 1830 was hun aantal al aangegroeid tot 414 .

Vernederlandsing

De vernederlandsing van de Gentse universiteit greep plaats in 1930, toen België zijn 100-jarig bestaan vierde. Het neerhalen van de taalbarrière vormde een belangrijke stap naar de democratisering en de wetenschappelijke ontplooiing van de laatste decennia. De Universiteit van Gent is een autonome en open instelling die openbaar universitair onderwijs namens de Vlaamse Gemeenschap organiseert.

Veterinaire School

De Veterinaire School werd opgericht in 1933 als "Veeartsenijschool", de tweede diergeneeskundige school in België, de eerste waar de Vlaamse studenten in hun eigen taal werden onderwezen. De school werd officieel erkend door de wet 21 van Juni, 1934 (door Minister M. Lippens). De school was de Vlaamse tegenhanger van het Franse Instituut van Veterinaire Wetenschap, in Cureghem dat vandaag deel uitmaakt van de Universiteit van Luik.

De Belgische Nobelprijswinnaar Prof. Dr. Cornelius Heymans speelde een belangrijke rol in de totstandkoming van de veeartsenijschool in Gent.

Agronomische en Veterinaire Wetenschappen

In het begin van de jaren '50 begon de Voorzitter van de Raad van de Veterinaire School Prof. Dr. em. Georges Peeters (die een bekend lactatiefysioloog met Internationale reputatie was) met de directeur-generaal, M. Knaepen van het Ministerie van Nationaal Onderwijs, te onderhandelen over de erkenning van de school als faculteit. Op dat ogenblik werden 3 mogelijkheden voorgesteld:

  • oprichting van een faculteit Agronomische en Veterinaire Wetenschappen
  • een integratie binnen de faculteit Geneeskunde
  • de oprichting van een aparte faculteit Diergeneeskunde

Autonome faculteit

In 1965 werden alle Belgische Agronomische en Veterinaire Scholen erkend bij wet als afzonderlijke faculteiten (wet van 9 van April 1965). De veeartsenijschool van Gent begon als autonome faculteit van de diergeneeskunde op 1 oktober 1968 met Prof. Dr. em. G. Peeters als eerste decaan (1968-1970). Het was de 7e faculteit van de Universiteit Gent.

Meer info

Archiefbeelden

Alle promoties vanaf 1937 tot 2008: alle afgestudeerden van het eerste jaar tot 2008 met naam en foto's