Visie en missie

Missie

De faculteit Diergeneeskunde stelt de gezondheid en het welzijn van het dier en daarmee verbonden ook van de mens en het ecosysteem, centraal in alles wat zij doet. Ze wil voor haar studenten en medewerkers een collegiale en stimulerende omgeving bieden waar academische onafhankelijkheid en integriteit kernwaarden zijn. Hierbij definiëren we 5 kernpunten:

 • Het opleiden van bekwame en toekomstbestendige dierenartsen die breed inzetbaar zijn in het beroepsveld en in de maatschappij.
 • Het afleveren van dierenartsen die maatschappelijk geëngageerd zijn, analytisch en kritisch kunnen denken en communicatief vaardig zijn.
 • Het uitvoeren van fundamenteel en toegepast onderzoek dat de gezondheid en het welzijn van dier, mens, maatschappij en het ecosysteem bevordert.
 • Een diergeneeskundig expertisecentrum zijn dat nationaal en internationaal als een referentie wordt gezien.
 • Het garanderen van relevante dienstverlening en het nemen van een leidersrol die inspeelt op hedendaagse uitdagingen.

Visie

Bovenstaande missie willen we bereiken door:

 • Het aanbieden van een kwalitatief hoogstaande leeromgeving voor studenten met integratie van onderzoek en met aandacht voor internationale competenties.
 • Het onderwijs te blijven vernieuwen en aanpassen aan de steeds veranderende maatschappelijke noden.
 • Te investeren in een toonaangevende dierenkliniek die zowel basis- als specialistische zorg van hoogstaande kwaliteit aanbiedt en de basis vormt voor de klinische opleiding van de studenten.
 • Te investeren in toonaangevende onderzoeksgroepen en door innovatie en valorisatie te stimuleren.
 • Het stimuleren van interdisciplinaire en internationale samenwerking.
 • Het voeren van een geïntegreerd beleid en het werken aan een open en warme gemeenschap die medewerkers verbindt en waar studenten zich thuis voelen.