Commissie Kwaliteitszorg Onderwijs (CKO)

Wie zijn we?

De Commissie Kwaliteitszorg Onderwijs, kortweg CKO, is een onderdeel van de Facultaire Dienst Onderwijsondersteuning (FDO) onder leiding van Prof. dr. Jimmy Saunders (onderwijsdirecteur).

Wat doen we?

De voornaamste taak van de CKO is:

 • Kwaliteitsbewaking en -verbetering van het onderwijs aan de faculteit
  • Optimalisatie van de opleiding (studiefiches, competentiematrix)
  • Curriculumhervorming in samenwerking met voorzitter OC
  • Interne samenwerking UGent (peerleer)
  • Externe samenwerking (EAEVE, visitatie)
  • Leerlijnen
  • Onderwijsevaluaties
  • Onderwijsmonitors
 • Advies verstrekken aan de Opleidingscommissie

Contact

Medewerkers

Werner Swannet

Cel kwaliteitszorg Onderwijs (CKO)

Contact E-mail +32 9 264 75 12
WaarC

Campus Merelbeke

Ingang 2 (decanaat)

Eerste verdieping (recht tegenover de bibliotheek)