Bachelordiploma diergeneeskunde behaald aan een Waalse universiteit

Je hebt je Bachelordiploma diergeneeskunde aan een Waalse universiteit behaald.

 

Je krijgt rechtstreeks toelating om in te schrijven voor de Masteropleiding diergeneeskunde aan UGent op voorwaarde dat je hebt deelgenomen aan het toelatingsexamen dierenarts, hiervoor slaagt én gunstig gerangschikt bent.

MAAR

De Bacheloropleiding diergeneeskunde aan de Waalse universiteiten bevat geen (opleidings)onderdelen “radioprotectie” en “veterinaire volksgezondheid”. Deze opleidingsonderdelen zijn echter nodig om te voldoen aan alle wettelijke bepalingen en eindcompetenties van de opleiding diergeneeskunde inzake radioprotectie en veterinaire volksgezondheid volgens de akkoorden met het FANC en FAVV:

  • De wettelijke bepaling m.b.t. het gebruik van X-stralen in de diergeneeskunde (radioprotectie) staan vermeld in de ARBIS wetgeving 2008 (art. 13, artikel 53.3.7) en 2012 (art. 14, artikel 53.3.7). 
  • Onderwerpen gedoceerd in Veterinaire volksgezondheid I, II en III, waaronder kennis van slachttechnieken, dierenwelzijn in de transformatie fase, technologie, biologische gevaren, rol van de dierenarts in milieu, zijn opgenomen als minimum bekwaamheidsvereisten voor dierenartsen in verordening EU 854/2014, alsook onderschreven in de Uppsala SOP (2016) van de “European System of Evaluation of Veterinary Training” (ESEVT).

 

Bijgevolg zullen onderstaande opleidingsonderdelen uit de Bacheloropleiding diergeneeskunde UGent aan je curriculum worden toegevoegd indien je inschrijft voor de Masteropleiding diergeneeskunde aan UGent:

  • Medische fysica en radioprotectie (G000854, 7 studiepunten, 1ste Bachelor 1ste semester): je krijgt op het examen een partiële vrijstelling voor het onderdeel medische fysica
  • Veterinaire volksgezondheid I: algemene principes & technologie (G000857, 5 studiepunten, 1ste Bachelor 2de semester)
  • Veterinaire volksgezondheid II: voedsel- en milieuchemie (G000727, 5 studiepunten, 2de Bachelor 2de semester)
  • Veterinaire volksgezondheid III: voedselmicrobiologie, technologie en wetgeving (G000830, 4 studiepunten, 3de Bachelor 2de semester).