Veranderen van opleiding of afstudeerrichting

Vooraf

Controleer of je voldoet aan de toelatingsvoorwaarden van de nieuwe opleiding vooraleer je een studieverandering of wijziging van afstudeerrichting doet.

Vóór 1 oktober

  1. Schrijf je in voor de nieuwe opleiding via Oasis: selecteer de menu-optie 'Inschrijven' en klik op ‘Nieuwe inschrijvingsaanvraag aanmaken'.
  2. Zet de oude opleiding stop via Oasis (vergeet deze stap niet om te vermijden dat je voor 2 opleidingen bent ingeschreven en voor 2 opleidingen studiegeld moet betalen)

Tussen 1 oktober en 1 maart (laattijdige inschrijving)

Toelating van de curriculumcommissie is nodig voor de nieuwe opleiding of afstudeerrichting; ze kan verbieden om bepaalde opleidingsonderdelen op te nemen.

  1. Doe een inschrijvingsaanvraag voor de nieuwe opleiding via Oasis: selecteer de menu-optie 'Inschrijven' en klik op ‘Nieuwe inschrijvingsaanvraag aanmaken'.
    Je Facultaire studentenadministratie (FSA) ontvangt hiervan bericht en zal je aanvraag onderzoeken.
  2. Na ontvangst van de goedkeuringsmail, bevestig je de goedgekeurde inschrijvingsaanvraag voor de nieuwe opleiding via Oasis.
  3. Zet de oude opleiding stop via Oasis (vergeet deze stap niet om te vermijden dat je voor 2 opleidingen bent ingeschreven en voor 2 opleidingen studiegeld moet betalen).

Vanaf 1 maart

Vanaf 1 maart is inschrijven en dus ook veranderen van opleiding of afstudeerrichting onmogelijk.

Dit betekent dat alle bovenvermelde stappen vóór 1 maart moeten afgerond zijn; hou er rekening mee dat dit tijd kan kosten.

Zie ook: Wijzigingen aan een vastgelegd curriculum

Gevolgen

Examenkans

Je kan via veranderen van opleiding of afstudeerrichting geen bijkomende examenkansen krijgen voor een opleidingsonderdeel.

Het is niet mogelijk om je voor eenzelfde opleidingsonderdeel meer dan 1x per academiejaar in te schrijven.

Studiegeld

De eventuele terugbetaling van studiegeld bij veranderen van opleiding gebeurt volgens dezelfde regeling als voor uitschrijven.

Indien je tijdelijk voor 2 opleidingen bent ingeschreven, kan het zijn dat je een factuur ontvangt om bijkomend studiegeld te betalen. Na stopzetting van de oude opleiding of aanpassing van het curriculum van de oude opleiding, volgt er een nieuwe berekening en ontvang je een aangepaste factuur met het definitieve studiegeld.

Leerkrediet

Zie Leerkrediet en heroriëntering

Veranderen van instelling

In de loop van het academiejaar

Je wil je in datzelfde academiejaar inschrijven in een instelling van de AUGent: stopzetten

Indien je van plan bent in de loop van het academiejaar stop te zetten (uitschrijven) aan de UGent en je tijdens datzelfde academiejaar in te schrijven aan Hogeschool Gent, Arteveldehogeschool of Hogeschool West-Vlaanderen (instellingen van de Associatie Universiteit Gent (AUGent)), vraag dan bij stopzetten het document 'Bewijs van stopzetten studies met het oog op heroriëntering'.

Hiermee kan je, als je in de loop van hetzelfde academiejaar, inschrijft met een diplomacontract of creditcontract (geen examencontract) aan één van boven vernoemde hogescholen, een korting krijgen op het studiegeld (het zgn vast gedeelte).

Dit attest is niet geldig voor overstap van of naar master-na-masteropleiding, postgraduaatsopleiding, opleiding in het kader van levenslang leren of doctoraat.

Na het tweede semester/ na de tweedekansexamenperiode/op het einde van het academiejaar

Je wil je pas het volgende academiejaar inschrijven in een andere instelling: niet stopzetten

Op dit ogenblik heeft stopzetten (uitschrijven) enkel nadelen (groeipakket/kinderbijslag, studiebeurs, studiegeld, studievoortgangsmaatregelen, ...) zie Stopzetten

Contact