Stopzetten van diploma- of creditcontract

Stopzetten = definitieve beëindiging diploma- of creditcontract

Als je stopzet, beëindig je je contract. Je mag niet meer deelnemen aan lessen en examens, ook niet die van de tweedekansexamenperiode.

Als je wel nog wil deelnemen aan lessen en examens, dan zet je je contract niet stop.  In dat geval contacteer je de Facultaire Studentenadministratie van je opleiding en vraag je of je vakken mag schrappen uit je curriculum. Het schrappen van vakken uit je curriculum is dus geen stopzetting, maar een wijziging aan je curriculum. Hiervoor gelden andere deadlines en regels.

Uitzondering: Studenten die starten in een bacheloropleiding dienen steeds alle opleidingsonderdelen van het eerste modeltrajectjaar (BA1) op te nemen. Je kan in dit geval geen vakken laten schrappen tenzij je voldoet aan een uitzondering hiervoor (zie OER - artikel 30, § 4).

Hoe stopzetten

Online stopzetten via Oasis

  • Ga naar oasis.ugent.be
  • Klik in het linkermenu op de link 'Stopzetten'
  • Er verschijnt een overzicht van je huidige contracten
  • Selecteer de inschrijving die je wil stopzetten en volg de instructies
  • Je ontvangt een e-mail per stopgezette inschrijving
  • Vernietig je studentenkaart (als je geen andere inschrijving meer hebt aan de UGent)

Instructievideo

Stopzetten na 14 maart

Niet stopzetten!

In dit geval heeft stopzetten enkel nadelen (kinderbijslag/groeipakket, studiebeurs, studiegeld, studievoortgangsmaatregelen, ...).

Verwittig wél je examensecretariaat indien je niet (meer) zal deelnemen aan de examens.

Ook als je volgend academiejaar niet zal herinschrijven aan de UGent, maar wel ergens anders gaat studeren, zet je niet stop!

Je inschrijving aan de UGent stopt automatisch op de laatste dag van academiejaar.

Er is één enkele uitzondering en dit is indien je wil inschrijven als schoolverlater aan de VDAB: dan moet je wel stopzetten.

Let op: indien je uitschrijft/stopzet nà 14 maart, kan je dit niet doen via Oasis, maar dien je langs te komen met jouw studentenkaart of identiteitskaart.

Stopzetten aan de UGent en in hetzelfde academiejaar inschrijven in een hogeschool van de AUGent

Indien je in de loop van het academiejaar wil stopzetten aan de UGent en je tijdens datzelfde academiejaar wil inschrijven voor een diplomacontract of creditcontract aan Hogeschool Gent, Arteveldehogeschool of Hogeschool West-Vlaanderen (instellingen van de Associatie Universiteit Gent (AUGent)), duid dit dan aan als reden voor stopzetting. Je krijgt dan een 'Bewijs van stopzetten studies met het oog op heroriëntering'. Met dit document moet je het vast bedrag niet meer betalen aan de hogeschool.

Het 'Bewijs van stopzetten studies met het oog op heroriëntering' wordt naar je privé-mailadres verstuurd. Dit kan enkele dagen duren. Je kan, indien nodig, reeds inschrijven aan de nieuwe instelling en achteraf het heroriënteringsattest doorsturen, zodat het studiegeld na inschrijving alsnog aangepast wordt.

Na het tweede semester of de tweedekansexamenperiode kan je niet meer genieten van deze korting.

Stopzetten en terugbetaling studiegeld

Zie Terugbetaling studiegeld bij stopzetten of studieverandering

Stopzetten en leerkrediet

Zie Leerkrediet en beëindigen van je contract en Leerkrediet en heroriënteren

Stopzetten en studievoortgangsmaatregelen

Zie Studievoortgang

Stopzetten en Groeipakket (kinderbijslag), studietoelage, ...

Contacteer de Sociale Dienst m.b.t. de gevolgen voor je studentenstatuut

Stopzetten van doctoraat

Voor het doctoraat gelden andere regels bij stopzetten.

Stopzetten en account

Bij uitschrijven verlies je je account, maar je behoudt toegang tot OASIS voor het volledig komende academiejaar. Je kan dus o.a. nog steeds examenresultaten bekijken en puntenbriefjes downloaden.

Contact

Afdeling Studentenadministratie en Studieprogramma's

Gerelateerde inhoud