Stopzetten van diploma- of creditcontract

Stopzetten = definitieve beëindiging diploma- of creditcontract

Misschien heb jij even tijd nodig voor andere dingen of wil je op eigen tempo nieuwe keuzes kunnen maken.
Dan kan je ervoor kiezen je studie stop te zetten en niet meteen te starten in een andere opleiding.
Als je stopzet, beëindig je je contract. Je mag niet meer deelnemen aan lessen en examens, ook niet die van de tweedekansexamenperiode.

Schrijf je niet overhaast uit en bespreek het eerst met anderen. Informeer je goed over de gevolgen van stopzetten voor o.a. studievoortgang, groeipakket, studietoelage, ... .

Wil je wél nog deelnemen aan bepaalde lessen of examens? 

Zet dan je contract niet stop. Contacteer de Facultaire Studentenadministratie van je opleiding en vraag of je vakken mag schrappen of stopzetten uit je curriculum.
Het schrappen of stopzetten van vakken uit je curriculum is dus geen stopzetting, maar een wijziging aan je curriculum. Hiervoor gelden andere deadlines en regels.

Uitzondering: Studenten die starten in een bacheloropleiding dienen steeds àlle opleidingsonderdelen van het 1ste modeltrajectjaar (BA1) op te nemen. Je kan in dit geval geen vakken laten schrappen tenzij je voldoet aan een uitzondering hiervoor (zie OER - artikel 30, § 4).

Wil je inschrijven in een andere opleiding?

Dan gelden andere voorwaarden en gevolgen. Zie veranderen van opleiding of afstudeerrichting voor alle informatie over heroriënteren binnen de UGent of naar een andere onderwijsinstelling.

Stopzetten van doctoraat

Voor het doctoraat gelden andere regels bij stopzetten: zie wijzigen of stopzetten doctoraat.

Gevolgen 

Studiegeld

Afhankelijk van het moment dat je een opleiding stopzet, kan je een deel van je studiegeld terugbetaald krijgen.

Zie Terugbetaling studiegeld bij stopzetten of studieverandering

Studievoortgang en leerkrediet 

Heb je op het moment van stopzetting minder dan 20% studierendement behaald? Dan zal je aan de UGent niet meer kunnen inschrijven voor diezelfde opleiding. Je inschrijvingsaanvraag zal geweigerd worden.

Groeipakket (kinderbijslag) en studietoelage 

Stopzetten kan een invloed hebben op je groeipakket (kinderbijslag) en studietoelage.

Contacteer de Sociale Dienst om na te gaan wat de impact is op jouw specifieke situatie.

Werken als student

Als je stopzet mag je niet langer werken als jobstudent. Als je niet van plan bent om binnenkort opnieuw te gaan studeren kan je je wel inschrijven bij de VDAB als schoolverlater.

Je UGent account 

Bij uitschrijven verlies je je UGent account, maar je behoudt toegang tot Oasis voor het volledig komende academiejaar. Je kan dus o.a. nog steeds examenresultaten bekijken en puntenbriefjes downloaden.

Je studentenkamer 

Huur jij een kamer in een studentenhome van de UGent? Dan zal bij stopzetten van je opleiding ook je huurovereenkomst ook worden stopgezet. Meer info over beëindigen van een huurovereenkomst.

Huur je elders een kamer? Bekijk dan zeker ook de voorwaarden in je huurcontract.

Na 14 maart

Niet stopzetten!

In dit geval heeft stopzetten enkel nadelen (kinderbijslag/groeipakket, studiebeurs, studiegeld, studievoortgangsmaatregelen, ...).

Verwittig wél je examensecretariaat indien je niet (meer) zal deelnemen aan de examens.

Ook als je volgend academiejaar niet zal herinschrijven aan de UGent, maar wel ergens anders gaat studeren, zet je niet stop!

Je inschrijving aan de UGent stopt automatisch op de laatste dag van academiejaar.

Er is één enkele uitzondering en dit is indien je wil inschrijven als schoolverlater aan de VDAB: dan moet je wel stopzetten.

Let op: indien je uitschrijft/stopzet nà 14 maart, kan je dit niet doen via Oasis, maar dien je langs te komen met jouw studentenkaart of identiteitskaart.

Hoe stopzetten

Online stopzetten via Oasis

  • Ga naar oasis.ugent.be
  • Klik in het linkermenu op de link 'Stopzetten'
  • Er verschijnt een overzicht van je huidige contracten
  • Selecteer de inschrijving die je wil stopzetten en volg de instructies
  • Je ontvangt een e-mail per stopgezette inschrijving
  • Vernietig je studentenkaart (als je geen andere inschrijving meer hebt aan de UGent)

Instructievideo

Contact

Zit je met twijfels over stopzetten, overstap naar een andere opleiding, … ? Een gesprek kan helpen om alles op een rijtje te zetten:

Administratieve of praktische vragen:

Gerelateerde inhoud