Wijzigen of stopzetten doctoraat

Wijzigen

Een wijziging aan je doctoraat (doctorstitel, Doctoral School, promotor(en), doctoraatsbegeleidingscommissieleden, ...) kan enkel na toelating van de faculteit.

Wijzigingen af te handelen door de facultaire studentenadministratie

Indien je wijzigingen wil doorgeven van de begeleiders (promotor, doctoraatsbegeleidingscommissielid, facultaire begeleider), de taal van het proefschrift, het onderzoeksthema of de werktitel, dien je contact op te nemen met de facultaire studentenadministratie.

Wijzigingen af te handelen door de centrale studentenadministratie

Bij wijzigingen van de beoogde doctorstitel, binnen dezelfde faculteit, dien je contact op te nemen met de centrale studentenadministratie.
Vul eerst het formulier wijziging van de beoogde doctorstitel in en bezorg het, na goedkeuring door de faculteitsraad, aan de Afdeling Studentenadministratie en Studieprogramma's via .

Indien je wijzigingen wil doorgeven van de beoogde doctorstitel, aangeboden door een andere faculteit, dan dient de promotor een nieuwe inschrijvingsaanvraag aan te maken.

De andere doctoraatsinschrijving dien je stop te zetten via oasis.ugent.be (zie procedure online stopzetten onderaan deze pagina) of je kan een e-mail sturen naar , met jouw administratief verantwoordelijke promotor in cc.

De doctoraatsopleiding wordt automatisch stopgezet bij stopzetting van het doctoraat.

Onderbreking van de inschrijving

Je moet elk academiejaar verplicht herinschrijven via oasis.ugent.be, tot het doctoraatsproefschrift met succes is verdedigd.
Ook in het academiejaar waarin je je proefschrift zal verdedigen, moet je herinschrijven. Een inschrijving voor het doctoraatsexamen is enkel mogelijk indien je ook bent ingeschreven als doctoraatsstudent.

Herinschrijving doctoraat en doctoraatsopleiding UGent na onderbreking van de inschrijving

Gebruik het formulier Herinschrijving doctoraat en doctoraatsopleiding indien je je inschrijving gedurende 1 academiejaar hebt onderbroken.

Indien je langer dan 1 academiejaar niet was ingeschreven voor het doctoraat, dien je opnieuw de procedure voor de eerste inschrijving voor het doctoraat en de doctoraatsopleiding te overlopen.

Stopzetten

Bespreek dit eerst met je promotor.

De doctoraatsopleiding wordt automatisch stopgezet bij stopzetting van het doctoraat. Indien je een gezamenlijk doctoraat doet, neem ook contact op met jointphd@ugent.be.

Stopzetten via Oasis (vóór 15 maart)

  • Ga naar oasis.ugent.be
  • Klik in het linkermenu op 'Stopzetten'
  • Er verschijnt een overzicht van je huidige contracten
  • Selecteer de inschrijving voor het doctoraat en volg de instructies
  • Je ontvangt een e-mail over deze stopzetting met je promotor in cc

Verwittig tevens je Facultaire Studentenadministratie.

Als je geen andere inschrijving meer hebt aan de UGent vernietig je je studentenkaart en verlies je je UGent account.

Indien je binnen de 4 maanden na je eerste inschrijving je doctoraat stopzet, krijg je je studiegeld (op het vast bedrag na) terug.

Stopzetten na 15 maart

  • Beëindig jouw contract door een e-mail te sturen naar , met jouw administratief verantwoordelijke promotor in cc.
  • Verwittig de Facultaire Studentenadministratie
  • Als je geen andere inschrijving meer hebt aan de UGent vernietig je je studentenkaart en verlies je je UGent account.

Stopzetten predoctorale opleiding

Volg de regels voor Stopzetten van diploma- of creditcontract