Terugbetaling studiegeld bij stopzetten of studieverandering voor EER-studenten

Indien je stopzet of van studie verandert kan je afhankelijk van je beursstatus, het tijdstip en de opleiding studiegeld terugkrijgen.

Bacheloropleiding, Master-na-Bacheloropleiding, Schakelprogramma, Voorbereidingsprogramma of Specifieke lerarenopleiding, via diplomacontract of creditcontract

  • Vóór de start van het academiejaar: je krijgt het volledige studiegeld, inclusief het vast bedrag, terug. Let op: deze regel is enkel geldig voor inschrijvingen vanaf academiejaar 2017-2018.
  • Na de start van het academiejaar en vóór 1 december: je dient enkel het vast bedrag te betalen.
  • Na 30 november en vóór 15 maart: je dient het vast bedrag, de eerste semestervakken en de jaarvakken te betalen.
  • Vanaf 15 maart: je kan geen studiegeld terugkrijgen.

Beursstudenten kunnen geen terugbetaling krijgen bij stopzetting tijdens het academiejaar.
Let op: indien na stopzetting of studieverandering je beursstatus wijzigt, dan zal ook de verrekening van je studiegeld wijzigen.

Master-na-masteropleiding

Enkel het gewone studiegeld wordt terugbetaald volgens bovenstaande regeling voor initiële opleidingen. Het verhoogd studiegeld wordt niet terugbetaald tenzij er een akkoord is met de programmacoördinator.

Postgraduaatsopleiding en Permanente vorming

Je krijgt geen studiegeld terug tenzij er een akkoord is met de programmacoördinator. Het vast bedrag blijft in elk geval gevorderd.

Doctoraat, doctoraatsopleiding en predoctorale opleiding

Je studiegeld wordt terugbetaald met uitzondering van het vast bedrag indien je binnen de 4 maanden na je inschrijving stopzet.

Examencontract

Je krijgt geen studiegeld terug.

Contact

studiegeld@ugent.be