Terugbetaling studiegeld bij stopzetten of studieverandering

Indien je je studie wenst stop te zetten of van studie wenst te veranderen  dan kan je afhankelijk van je beursstatus, het tijdstip en de opleiding studiegeld terugkrijgen.

Bacheloropleiding,  Schakelprogramma, Voorbereidingsprogramma, Master-na-Bacheloropleiding, Educatieve Masteropleiding, Master-na-masteropleiding, Postgraduaatsopleiding en Micro-credentials  (diplomacontract of creditcontract)

  • Bij stopzetting vóór de start van het academiejaar of binnen de 14 dagen na inschrijving: je krijgt het volledige studiegeld, inclusief het vast bedrag, terug.  
    Vanaf AJ 23-24 geldt deze regel ook voor een stopzetting binnen de 14 dagen na de start van het academiejaar.
  • Na de start van het academiejaar en vóór 1 december: je dient enkel het vast bedrag te betalen.
  • Na 30 november en vóór 15 maart: je dient het vast bedrag, de eerste semestervakken en de jaarvakken te betalen.
  • Vanaf 15 maart: je kan geen studiegeld terugkrijgen.

Beursstudenten kunnen geen terugbetaling krijgen bij stopzetting tijdens het academiejaar behalve indien zij stopzetten vóór de start van het academiejaar of binnen de 14 dagen na inschrijving. In voorkomend geval krijgen zij het volledige studiegeld terug.
Let op: indien na stopzetting of studieverandering je beursstatus wijzigt, dan zal ook de verrekening van je studiegeld wijzigen.

Het bijzonder studiegeld (bedrag per opleiding) bij master-na-masteropleidingen, postgraduaatsopleidingen en micro-credentials wordt automatisch terugbetaald bij stopzetting voor de start van het academiejaar of binnen de 14 d. na inschrijving. In alle andere gevallen wordt het bijzonder studiegeld (bedrag per opleiding) bij master-na-masteropleidingen, postgraduaatsopleidingen en micro-credentials niet terugbetaald tenzij met akkoord van de programmacoördinator.

Permanente vorming

Je krijgt geen studiegeld terug tenzij er een akkoord is met de programmacoördinator. Het vast bedrag blijft in elk geval gevorderd.

Doctoraat, doctoraatsopleiding en predoctorale opleiding

Indien je binnen de veertien dagen na inschrijving stopzet wordt het studiegeld volledig terugbetaald.

Indien je binnen de 4 maanden na inschrijving stopzet wordt het studiegeld terugbetaald op het vast bedrag na.

Creditcontract voor studenten uit het secundair onderwijs en examencontract

Je krijgt geen studiegeld terug tenzij je stopzet vóór de start van het academiejaar of binnen de 14 dagen na inschrijving.

Contact

studiegeld@ugent.be