Academische kalender

De academische kalender is het overzicht van start en einde academiejaar, vakanties, examenperiodes, semesters, inhaalactiviteiten, onderwijsactiviteiten en feestdagen.

De academische kalender van het volgende academiejaar wordt gepubliceerd (ten laatste) in januari na goedkeuring door het universiteitsbestuur.

Algemene kalender

Facultaire kalenders

De faculteiten kunnen de academische kalender aanvullen met specifieke bepalingen:

Contact

Afdeling Studentenadministratie en Studieprogramma's