Academische kalender

Wat?

De academische kalender is het overzicht van start en einde academiejaar, vakanties, examenperiodes, semesters, inhaalactiviteiten, onderwijsactiviteiten en feestdagen.

De academische kalender van het volgende academiejaar wordt gepubliceerd (ten laatste) in januari na goedkeuring door het universiteitsbestuur.

Indeling academiejaar

Alle opleidingen volgen het semestersysteem. Per semester zijn er 12 weken onderwijsactiviteiten.

  • De leerstof van het 1ste semester is afgewerkt eind december.
  • Na 2 weken kerstreces volgen 4 weken eerstesemesterexamenperiode voor de voorbereiding van de examens, de examens zelf, proclamatie en feedback.
  • Dan volgt een week intersemestriële vakantie.
  • Daarna volgen de onderwijsactiviteiten van het 2de semester tot eind mei.
  • Dan zijn er 6 weken tweedesemesterexamenperiode voor de voorbereiding van de examens, de examens zelf, deliberatie, proclamatie en feedback.
  • Sommige opleidingsonderdelen worden niet afgerond in 1 semester maar lopen door: jaarvakken. Voor jaarvakken is pas in juni examen voorzien. Voor jaarvakken uit de 1ste bachelor worden echter wel deelexamens gepland in de eerstesemesterexamenperiode.
  • De tweedekansexamenperiode van 4 weken voor de opleidingsonderdelen uit zowel 1ste - als 2de semester waarvoor je niet slaagde, valt vanaf half augustus.Academische kalender schematisch

Algemene kalender

Facultaire kalenders

De faculteiten kunnen de academische kalender aanvullen met specifieke bepalingen:

Contact

Afdeling Studentenadministratie en Studieprogramma's

Gerelateerde inhoud