Academische kalender 2023-2024

Update 14/12/2023: Vrijdag 12 juli 2024 GEEN brugdag

Rechtstreeks in je agenda

Academische kalender 2023-2024 (iCal) (update 09/05/2023)

Standaard kalender

Eerste semester

 • Vrijdag 22-09-2023: plechtige opening academiejaar 2023-2024
 • Maandag 25-09-2023: start academiejaar 2023-2024
 • Maandag 25-09-2023 t.e.m. zaterdag 16-12-2023: 12 weken onderwijsactiviteiten 1ste semester
 • Maandag 18-12-2023 t.e.m. zaterdag 23-12-2023: 1 week inhaalactiviteiten
 • Kerstreces: maandag 25-12-2023 t/m zaterdag 06-01-2024 (2 weken)
 • Maandag 08-01-2024 t.e.m. zaterdag 03-02-2024: 4 weken eerstesemesterexamenperiode (met inbegrip van voorbereiding op de examens, deliberaties, proclamaties t/m zaterdag 17/02/2024)
 • Intersemestriële vakantie: maandag 05-02-2024 t/m zaterdag 10-02-2024 (1 week)

Tweede semester

 • Maandag 12-02-2024 t.e.m. zaterdag 30-03-2024: 7 weken onderwijsactiviteiten 2de semester (met inbegrip van feedback eerstesemesterexamenperiode t/m zaterdag 24/02/2024)
 • Paasreces: maandag 01-04-2024 t/m zaterdag 13-04-2024 (2 weken)
 • Maandag 15-04-2024 t.e.m. zaterdag 18-05-2024: 5 weken onderwijsactiviteiten 2de semester
 • Dinsdag 21-05-2024 t.e.m. zaterdag 25-05-2024: 1 week inhaalactiviteiten
 • Maandag 27-05-2024 t.e.m. zaterdag 06-07-2024: 6 weken tweedesemesterexamenperiode (met inbegrip van voorbereiding op de examens, deliberaties, proclamaties t/m do 04/07/2024 en feedback tweedesemesterexamenperiode)
 • Zomerreces: maandag 08-07-2024 t/m zaterdag 17-08-2024 (6 weken)

Tweedekansexamenperiode

 • Maandag 19-08-2024 t.e.m. zaterdag 14-09-2024: 4 weken tweedekansexamenperiode (met inbegrip van deliberaties en proclamaties)
 • Maandag 16-09-2024 t.e.m. zaterdag 21-09-2024: 1 week feedback alle examenperiodes en heroriëntaties
 • Maandag 23-09-2024: start academiejaar 2024-2025

Flexibele invulling

Eerste semester

 • Vrijdag 22-09-2023: plechtige opening academiejaar 2023-2024
 • Maandag 25-09-2023: start academiejaar 2023-2024
 • Maandag 25-09-2023 t.e.m. zaterdag 05/02/2024: Eerste semester: onderwijsactiviteiten, evaluatieactiviteiten, feedbackmomenten, deliberaties en proclamaties.
 • Kerstreces: maandag 25-12-2023 t/m zaterdag 06-01-2024
 • Intersemestriële vakantie: maandag 05-02-2024 t/m zaterdag 10-02-2024 (1 week)

Tweede semester

 • Maandag 12-02-2024 t.e.m. zaterdag 06-07-2024: Tweede semester: onderwijsactiviteiten, evaluatieactiviteiten, feedbackmomenten, deliberaties en proclamaties.
 • Paasreces: maandag 01-04-2024 t/m zaterdag 13-04-2024
 • Zomerreces: maandag 08-07-2024 t/m zaterdag 17-08-2024 (6 weken)

Tweedekansexamenperiode

 • Maandag 19-08-2024 t.e.m. zaterdag 14-09-2024: 4 weken tweedekansexamenperiode (met inbegrip van deliberaties en proclamaties)
 • Maandag 16-09-2024 t.e.m. zaterdag 21-09-2024: 1 week feedback alle examenperiodes en heroriëntaties
 • Maandag 23-09-2024: start academiejaar 2024-2025

Sluitingsdagen

  Onderwijsactiviteiten en evaluaties worden geschorst tijdens het kerstreces, de intersemestriële vakantie, het paasreces, het zomerreces, de week van 16/09/2024 t/m 21/09/2024 en ook op volgende sluitingsdagen:

  • Woensdag 1 november 2023 (Allerheiligen, wettelijke feestdag)
  • Donderdag 2 november 2023 (Allerzielen, reglementaire feestdag)
  • Vrijdag 3 november 2023 (Brugdag, vast opgelegde verlofdag)
  • Zaterdag 11 november 2023 (Wapenstilstand, wettelijke feestdag)
  • Vrijdag 22 maart 2024 (Dies Natalis)
  • Woensdag 1 mei 2024 (Dag van de Arbeid, wettelijke feestdag)
  • Donderdag 9 mei 2024 (O.H. Hemelvaart, wettelijke feestdag)
  • Vrijdag 10 mei 2024 (Brugdag, vast opgelegde verlofdag)
  • Maandag 20 mei 2024 (Pinkstermaandag, wettelijke feestdag)
  • Donderdag 11 juli 2024 (Feest van de Vlaamse Gemeenschap, wettelijke feestdag)
  • Maandag 22 juli 2024 t/m zaterdag 27 juli 2024 (werkdagen Gentse Feesten, vast opgelegde verlofdagen) 
  • Donderdag 15 augustus 2024 (O.L.V. Hemelvaart, wettelijke feestdag)

  Inhaalactiviteiten

  Volgende activiteiten kunnen plaatsvinden:

  • Onderwijsactiviteiten (indien ze omwille van overmacht niet konden plaatsvinden in de daartoe vastgelegde periode)
  • Herhalingslessen en extra oefeningen (geen nieuwe leerstof)
  • Evaluaties

  Uitzonderingen vakanties

  Volgende activiteiten kunnen toch plaatsvinden tijdens kerstreces, intersemestriële vakantie, paasreces, zomerreces en feedbackperiode in september

  • Onthaal- en voorbereidingsactiviteiten
  • Toelatingsprocedures
  • Begeleide onderwijsactiviteiten van postgraduaatsopleidingen, micro-credentials en andere opleidingen in het kader van levenslang leren, predoctorale opleidingen en doctoraatsopleiding
  • Stages, klinieken en meerdaagse excursies (ook op sluitingsdagen)
  • Onderwijs- en evaluatieactiviteiten in het kader van zomerprogramma’s

  Uitzonderingen examenperiodes

  Er kunnen examens georganiseerd worden buiten de examenperiodes (maar niet op sluitingsdagen) voor:

  • Studenten die studeren aan andere instellingen en voor inkomende en uitgaande uitwisselingsstudenten
  • Examens over practica of oefeningen (tijdens inhaalweken en zomerreces)
  • Examens over voorbereidingsprogramma’s, schakelprogramma’s, Erasmus Mundus-opleidingen, postgraduaatsopleidingen en micro-credentials
  • Studenten die conform artikel 25 beroep kunnen doen op de faciliteit ‘één of meerdere examens verplaatsen naar een ander tijdstip binnen hetzelfde academiejaar, desgevallend met een andere examenvorm’.

  Er kunnen stages en klinieken worden georganiseerd in het zomerreces, de tweedekansexamenperiode en de feedbackweek.

  Afwijkingen van de academische kalender

  Afwijkingen van de bepalingen in artikels 1 t.e.m. 3 van het Onderwijs- en examenreglement, alsook de aanvraag van de flexibele invulling van de academische kalender, kunnen uitsluitend worden toegestaan door de directeur Onderwijsaangelegenheden op gemotiveerd verzoek van een faculteitsraad, na advies van de onderwijsdirecteur (en in casu van de flexibele invulling van de academische kalender tevens de opleidingscommissie en Commissie Kwaliteitszorg Onderwijs). Afwijkingen m.b.t. examenperiodes, bekendmaking examencijfers en deadlines dienen in het kader van de flexibele invulling van de academische kalender in het aanvraagdossier opgenomen te worden.

  Het facultaire aanvraagdossier moet vóór 1 januari van het eraan voorafgaande academiejaar worden ingediend bij de Directie Onderwijsaangelegenheden, via

  De directeur Onderwijsaangelegenheden bepaalt expliciet de geldigheidsduur van de toegestane afwijkingen.

  Contact

  Afdeling Studentenadministratie en Studieprogramma's