Veranderen van opleiding of afstudeerrichting

Vooraf

Controleer of je voldoet aan de toelatingsvoorwaarden van de nieuwe opleiding vooraleer je een studieverandering of wijziging van afstudeerrichting doet.

Vóór 1 oktober

  1. Schrijf je in voor de nieuwe opleiding via Oasis: selecteer de menu-optie 'Inschrijven' en klik op ‘Nieuwe inschrijvingsaanvraag aanmaken'.
  2. Zet de oude opleiding stop via Oasis (vergeet deze stap niet om te vermijden dat je voor 2 opleidingen bent ingeschreven en voor 2 opleidingen studiegeld moet betalen)

Tussen 1 oktober en 1 maart (laattijdige inschrijving)

Toelating van de curriculumcommissie is nodig voor de nieuwe opleiding of afstudeerrichting; ze kan verbieden om bepaalde opleidingsonderdelen op te nemen.

  1. Doe een inschrijvingsaanvraag voor de nieuwe opleiding via Oasis: selecteer de menu-optie 'Inschrijven' en klik op ‘Nieuwe inschrijvingsaanvraag aanmaken'.
    Je Facultaire studentenadministratie (FSA) ontvangt hiervan bericht en zal je aanvraag onderzoeken.
  2. Na ontvangst van de goedkeuringsmail, bevestig je de goedgekeurde inschrijvingsaanvraag voor de nieuwe opleiding via Oasis.
  3. Zet de oude opleiding stop via Oasis (vergeet deze stap niet om te vermijden dat je voor 2 opleidingen bent ingeschreven en voor 2 opleidingen studiegeld moet betalen).

Vanaf 1 maart

Vanaf 1 maart is inschrijven en dus ook veranderen van opleiding of afstudeerrichting onmogelijk.

Dit betekent dat alle bovenvermelde stappen vóór 1 maart moeten afgerond zijn; hou er rekening mee dat dit tijd kan kosten.

Zie ook: Wijzigingen aan een vastgelegd curriculum

Gevolgen

Examenkans

Je kan via veranderen van opleiding of afstudeerrichting geen bijkomende examenkansen krijgen voor een opleidingsonderdeel.

Het is niet mogelijk om je voor eenzelfde opleidingsonderdeel meer dan 1x per academiejaar in te schrijven.

Studiegeld

De eventuele terugbetaling van studiegeld bij veranderen van opleiding gebeurt volgens dezelfde regeling als voor uitschrijven.

Indien je tijdelijk voor 2 opleidingen bent ingeschreven, kan het zijn dat je een factuur ontvangt om bijkomend studiegeld te betalen. Na stopzetting van de oude opleiding of aanpassing van het curriculum van de oude opleiding, volgt er een nieuwe berekening en ontvang je een aangepaste factuur met het definitieve studiegeld.

Leerkrediet

Zie Leerkrediet en heroriëntering

Veranderen van onderwijsinstelling

Vóór 1 maart

Zet je in de loop van het academiejaar stop (uitschrijven) aan de UGent en wil je tijdens datzelfde academiejaar inschrijven voor een diplomacontract of creditcontract aan één van de partnerinstellingen van de Associatie Universiteit Gent (HoGent, Arteveldehogeschool en Howest)? Duid dit dan aan als reden voor stopzetting in Oasis.
Je krijgt dan een 'Bewijs van stopzetten studies met het oog op heroriëntering'. Met dit document moet je het vaste bedrag niet meer betalen aan de hogeschool. Het 'Bewijs van stopzetten studies met het oog op heroriëntering' wordt naar je privé-mailadres verstuurd. Dit kan enkele dagen duren.
Je kan, indien nodig, reeds inschrijven aan de nieuwe instelling en achteraf het heroriënteringsattest doorsturen, zodat het studiegeld na inschrijving alsnog aangepast wordt.
Dit attest is niet geldig voor overstap van of naar master-na-masteropleiding, postgraduaatsopleiding, opleiding in het kader van levenslang leren of doctoraat.

Vanaf 1 maart

Je wil je pas het volgende academiejaar inschrijven in een andere instelling: niet stopzetten

Op dit ogenblik heeft stopzetten (uitschrijven) enkel nadelen (groeipakket/kinderbijslag, studiebeurs, studiegeld, studievoortgangsmaatregelen, ...) zie Stopzetten

Veranderen van campus Kortrijk naar Gent (of omgekeerd)

Wil je overstappen van de bachelor industriële wetenschappen aan de campus Kortrijk naar Gent (of omgekeerd)?

Je kan hiervoor niet zelf online inschrijven, neem op voorhand contact op met studentenadministratie@ugent.be

Contact