Leerkrediet en heroriëntering

Best zo vlug mogelijk heroriënteren bij verkeerde studiekeuze

Een verkeerde studiekeuze is uiteraard steeds mogelijk, maar dan is het best die zo snel mogelijk te corrigeren door te heroriënteren. Dat betekent dat je in de loop van het academiejaar van opleiding verandert (via diplomadoelcontract).

Het tijdstip waarop je dat doet, heeft gevolgen voor je leerkrediet.

Hou bij heroriëntering binnen de UGent ook rekening met de belangrijke uiterste data voor het opnemen van eerstesemestervakken in je curriculum van je nieuwe opleiding. Let op bij heroriënteren in het 2de semester: vanaf 1 maart kan je niet meer van opleiding veranderen. Je studieverandering moet dus volledig afgerond zijn vóór 1 maart.

Gevolgen voor je leerkrediet bij heroriëntering binnen de UGent

Leerkrediet voor de nieuwe opleiding

Voor alle opleidingsonderdelen in je nieuwe inschrijving wordt bijkomend leerkrediet opgenomen.

Leerkrediet voor de stopgezette opleiding

Voor de opleiding die je stopzet, kun je in bepaalde gevallen leerkrediet terugkrijgen op voorwaarde dat je via diplomacontract was ingeschreven:

  • Vóór 1 december krijg je het volledige leerkrediet van je 'oude' opleiding terug.
  • Tussen 1 december en 15 maart krijg je enkel leerkrediet terug voor tweedesemestervakken en jaarvakken.
    Uitzondering: als generatiestudent (= student die zich voor de eerste keer inschrijft in het hoger onderwijs via een diplomacontract) krijg je ook nog de helft van het leerkrediet voor de eerstesemestervakken terug, als je voor die vakken geen examen hebt afgelegd (of ook geen permanente evaluatiescore/ niet-periodegebonden evaluatiescore hebt gekregen) en als je heroriënteert.
    Let op: schrijf je in aan een andere instelling dan aan de UGent, dan geldt de bijkomende voorwaarde dat je eerst je contract aan de UGent beëindigt en pas daarna opnieuw inschrijft aan de nieuwe instelling.
  • Vanaf 15 maart is er geen teruggave van leerkrediet.

Bij heroriëntering / veranderen van opleiding wordt ermee rekening gehouden dat een opleidingsonderdeel dat zowel voorkomt in het curriculum van het beëindigde contract (je 'oude' opleiding) als in dat van het nieuwe contract (je nieuwe opleiding) niet dubbel wordt aangerekend.

Gevolgen voor je leerkrediet bij heroriëntering tussen verschillende onderwijsinstellingen

Ik verander van opleiding

Contact