Stopzetten van diploma- of creditcontract(en) (uitschrijven)

1. Hoe stopzetten (= definitieve beëindiging van een diploma- of creditcontract)

Opgelet:
Als je stopzet, beëindig je je contract. Dit betekent dat je niet meer kan deelnemen aan lessen en examens (ook niet die van de 2e kansexamenperiode).
Het schrappen van vakken uit je curriculum is geen stopzetting, maar een wijziging aan je curriculum en hiervoor gelden andere deadlines en regels!
 • Stuur een aangetekend schrijven aan de Afdeling Studentenadministratie en Studieprogramma's. Vermeld:
  • Stopzetting studies
  • Studentennummer
  • Voornaam en naam
  • Opleiding of creditcontract(en) waarvoor je wil stopzetten
  • Adres
  • Rekeningnummer + naam rekeninghouder (waarop het eventuele tegoed van je studiegeld kan terugbetaald worden)
  • Handtekening
  Voeg je studentenkaart bij indien je geen andere inschrijving meer hebt aan de UGent.

 • Of kom persoonlijk langs bij de Afdeling Studentenadministratie en Studieprogramma's waar je een stopzettingsformulier invult en ondertekent. Geef je studentenkaart af indien je geen andere inschrijving meer hebt aan de UGent.

 • Verwittig je examensecretariaat, dit is meestal je Facultaire studentenadministratie.

2. Stopzetten en terugbetaling studiegeld

Zie: Terugbetaling studiegeld bij stopzetten of studieverandering

3. Stopzetten en leerkrediet

  Zie: Leerkrediet en beëindigen van je contract en Leerkrediet en heroriënteren

  4. Stopzetten en studievoortgangsmaatregelen

  Vanaf 15 maart heeft het ook geen zin om een opleiding stop te zetten om te ontsnappen aan studievoortgangsmaatregelen (bindende voorwaarden en weigering tot inschrijving).

  5. Stopzetten na het tweede semester/ na de 2de kansexamenperiode/op het einde van het academiejaar

  Niet stopzetten!

  In dit geval heeft stopzetten enkel nadelen (kinderbijslag, studiebeurs, studiegeld, studievoortgangsmaatregelen, ... ).

  Er is één enkele uitzondering en dit is indien je wil inschrijven als schoolverlater aan de VDAB.

  Verwittig wél je examensecretariaat indien je niet (meer) zal deelnemen aan de examens.

  6. Stopzetten en sociale gevolgen

  Stopzetten heeft sociale gevolgen: contacteer de Sociale Dienst m.b.t. de gevolgen voor je sociaal statuut i.v.m. kinderbijslag, studiebeurs, ...

  Contact

  Sociale Dienst

  7. Stopzetten aan de UGent in de loop van het academiejaar en daarna inschrijven in een hogeschool van de AUGent in datzelfde academiejaar

  Indien je in de loop van het academiejaar wil stopzetten aan de UGent en je tijdens datzelfde academiejaar wil inschrijven aan Hogeschool Gent, Arteveldehogeschool of Hogeschool West-Vlaanderen (instellingen van de Associatie Universiteit Gent (AUGent)), vraag dan bij stopzetten het document 'Bewijs van stopzetten studies met het oog op heroriëntering'.

  Hiermee kan je, als je in de loop van hetzelfde academiejaar, inschrijft met een diplomacontract of creditcontract (geen examencontract) aan één van deze hogescholen, een korting krijgen op het studiegeld (het zgn vast gedeelte).

  Indien het 2de semester al voorbij is / de 2de kansexamenperiode al voorbij is/ het academiejaar bijna ten einde is en je dus niet meer in en voor ditzelfde academiejaar kunt inschrijven in een hogeschool, kan je niet genieten van dit voordeel: niet stopzetten dus (zie punt 5).

  8. Stopzetten van doctoraat

  Voor het doctoraat gelden andere regels bij stopzetten.

  Contact

  Afdeling Studentenadministratie en Studieprogramma's