Stopzetten van diploma- of creditcontract

Hoe stopzetten

Stopzetten = definitieve beëindiging van een diploma- of creditcontract

Je kan enkel een contract stopzetten door ofwel een aangetekend schrijven te sturen ofwel door persoonlijk langs te komen (Ufo).

Aangetekend schrijven

aan Afdeling Studentenadministratie en Studieprogramma's, Campus Ufo, Sint-Pietersnieuwstraat 33, 9000 Gent.

Vermeld:

 • Stopzetting studies
 • Studentennummer
 • Voornaam en naam
 • Opleiding of creditcontract(en) waarvoor je wil stopzetten
 • Adres
 • Rekeningnummer + naam rekeninghouder (waarop het eventuele tegoed van je studiegeld kan terugbetaald worden)
 • Of je een 'bewijs van stopzetten studies met het oog op heroriëntering' nodig hebt
 • Handtekening

Voeg je studentenkaart bij indien je geen andere inschrijving meer hebt aan de UGent.

Kom persoonlijk langs

bij de Afdeling Studentenadministratie en Studieprogramma's waar je een stopzettingsformulier invult en ondertekent.
Geef je studentenkaart af indien je geen andere inschrijving meer hebt aan de UGent.

 

Als je stopzet, beëindig je je contract. Dit betekent dat je niet meer kan deelnemen aan lessen en examens (ook niet die van de 2e kansexamenperiode). Verwittig ook je examensecretariaat indien je een reeks examens stopzet, dit is meestal je Facultaire studentenadministratie.
Het schrappen van vakken uit je curriculum is geen stopzetting, maar een wijziging aan je curriculum en hiervoor gelden andere deadlines en regels!

Stopzetten aan de UGent in de loop van het academiejaar en daarna inschrijven in een hogeschool van de AUGent

Indien je in de loop van het academiejaar wil stopzetten aan de UGent en je tijdens datzelfde academiejaar wil inschrijven voor een diplomacontract of creditcontract aan Hogeschool Gent, Arteveldehogeschool of Hogeschool West-Vlaanderen (instellingen van de Associatie Universiteit Gent (AUGent)), vraag dan bij stopzetten het document 'Bewijs van stopzetten studies met het oog op heroriëntering'. Hiermee moet je het vast bedrag niet meer betalen aan de hogeschool.

Na het 2de semester of de 2de kansexamenperiode kan je niet meer genieten van deze korting.

Stopzetten en terugbetaling studiegeld

Zie Terugbetaling studiegeld bij stopzetten of studieverandering

Stopzetten na 2de semester of 2de kansexamenperiode

Niet stopzetten!

In dit geval heeft stopzetten enkel nadelen (kinderbijslag, studiebeurs, studiegeld, studievoortgangsmaatregelen, ... ).

Er is één enkele uitzondering en dit is indien je wil inschrijven als schoolverlater aan de VDAB.

Verwittig wél je examensecretariaat indien je niet (meer) zal deelnemen aan de examens.

Stopzetten en leerkrediet

  Zie Leerkrediet en beëindigen van je contract en Leerkrediet en heroriënteren

  Stopzetten en studievoortgangsmaatregelen

  Zie Studievoortgang

  Stopzetten en kinderbijslag, studiebeurs, ...

  Contacteer de Sociale Dienst m.b.t. de gevolgen voor je studententatuut

  Stopzetten van doctoraat

  Voor het doctoraat gelden andere regels bij stopzetten.

  Contact

  Afdeling Studentenadministratie en Studieprogramma's