Stopzetten van diploma- of creditcontract

 

Stopzetten = definitieve beëindiging van een diploma- of creditcontract

Als je stopzet, beëindig je je contract. Je mag niet meer deelnemen aan lessen en examens, ook niet die van de tweedekansexamenperiode.

Als je wel nog wil deelnemen aan lessen en examens, dan zet je je contract niet stop.  In dat geval contacteer je de Facultaire Studentenadministratie van je opleiding en vraag je of je vakken mag schrappen uit je curriculum. Het schrappen van vakken uit je curriculum is dus geen stopzetting, maar een wijziging aan je curriculum. Hiervoor gelden andere deadlines en regels.

Hoe stopzetten

Je kan online stopzetten via Oasis (of door persoonlijk langs te komen bij de Afdeling Studentenadministratie en Studieprogramma's).

Online stopzetten via Oasis

  • Ga naar oasis.ugent.be
  • Klik in het linkermenu op de link 'Stopzetten'
  • Er verschijnt een overzicht van je huidige contracten
  • Selecteer de inschrijving die je wil stopzetten en volg de instructies
  • Je ontvangt een e-mail per stopgezette inschrijving
  • Vernietig je studentenkaart (als je geen andere inschrijving meer hebt aan de UGent)

Instructievideo

Kom persoonlijk langs

Stopzetten na 14 maart

Niet stopzetten!

In dit geval heeft stopzetten enkel nadelen (kinderbijslag, studiebeurs, studiegeld, studievoortgangsmaatregelen, ...).

Verwittig wél je examensecretariaat indien je niet (meer) zal deelnemen aan de examens.

Ook als je volgend academiejaar niet zal herinschrijven aan de UGent, maar wel ergens anders gaat studeren, zet je niet stop!

Je inschrijving aan de UGent stopt automatisch op de laatste dag van academiejaar.

Er is één enkele uitzondering en dit is indien je wil inschrijven als schoolverlater aan de VDAB: dan moet je wel stopzetten.

Stopzetten aan de UGent en in hetzelfde academiejaar inschrijven in een hogeschool van de AUGent

Indien je in de loop van het academiejaar wil stopzetten aan de UGent en je tijdens datzelfde academiejaar wil inschrijven voor een diplomacontract of creditcontract  aan Hogeschool Gent, Arteveldehogeschool of Hogeschool West-Vlaanderen (instellingen van de Associatie Universiteit Gent (AUGent)), duid dit dan aan als reden voor de stopzetting indien je online stopzet. Je zal enkele dagen na stopzetting automatisch het document 'Bewijs van stopzetten studies met het oog op heroriëntering' per post ontvangen. Let wel: de verwerking kan enkele werkdagen duren.

Indien je persoonlijk langskomt om je studies stop te zetten, vraag je het document 'Bewijs van stopzetten studies met het oog op heroriëntering'.

Met dit document moet je het vast bedrag niet meer betalen aan de hogeschool.

Na het tweede semester of de tweedekansexamenperiode kan je niet meer genieten van deze korting.

Stopzetten en terugbetaling studiegeld

Zie Terugbetaling studiegeld bij stopzetten of studieverandering

Stopzetten en leerkrediet

Zie Leerkrediet en beëindigen van je contract en Leerkrediet en heroriënteren

Stopzetten en studievoortgangsmaatregelen

Zie Studievoortgang

Stopzetten en Groeipakket (kinderbijslag), studietoelage, ...

Contacteer de Sociale Dienst m.b.t. de gevolgen voor je studentenstatuut

Stopzetten van doctoraat

Voor het doctoraat gelden andere regels bij stopzetten.

Contact

Afdeling Studentenadministratie en Studieprogramma's

Gerelateerde inhoud