Leerkrediet en beëindigen van je contract

Stoppen met studeren

Als je beslist te stoppen met studeren, heeft dat een aantal (sociale) gevolgen en ook de stand van je leerkrediet wordt aangepast.

Gevolgen voor je leerkrediet in geval je stopt met studeren

Diplomacontract

Voor de opleiding die je stopzet, kun je in bepaalde gevallen leerkrediet terugkrijgen op voorwaarde dat je via diplomacontract was ingeschreven:

  • Vóór 1 december krijg je het volledige leerkrediet terug.
  • Tussen 1 december en 15 maart krijg je enkel leerkrediet terug voor tweedesemestervakken en jaarvakken.
    Uitzondering: als generatiestudent (= student die zich voor de eerste keer inschrijft in het hoger onderwijs) krijg je ook nog de helft van het leerkrediet voor de eerstesemestervakken terug, als je voor die vakken geen examen hebt afgelegd (of ook geen permanente evaluatiescore/ niet-periodegebonden evaluatiescore hebt gekregen) én je vóór 15 maart opnieuw inschrijft in het hoger onderwijs voor een opleiding via diplomadoelcontract.
    Let op: schrijf je in aan een andere instelling dan aan de UGent, dan geldt de bijkomende voorwaarde dat je eerst je contract aan de UGent beëindigt en pas daarna opnieuw inschrijft aan de nieuwe instelling.
  • Vanaf 15 maart is er geen teruggave van leerkrediet.

Creditcontract

Als je stopt met opleidingsonderdelen waarvoor je inschreef via creditcontract, dan ben je die studiepunten voorgoed kwijt – ongeacht het tijdstip waarop je stopt.

Contact