De huurovereenkomst

Standaardovereenkomst

De standaardduur van de huurovereenkomst is 12 maanden.

Type2018-20192019-2020
Kamer - Studio - Flat 22/09/2018 - 15/09/2019 21/09/2019 - 13/09/2020

Semesterovereenkomst (S1 of S2): enkel voor heraanvragers

Enkel mogelijk voor studenten die reeds op een home verblijven en deelnemen aan een uitwisseling.

Type2018-20192019-2020

Kamer - Studio (S1)

Kamer - Studio (S2)

22/09/2018 - 03/02/2019

08/02/2019 - 15/09/2019

21/09/2019 - 02/02/2020

07/02/2020 - 13/09/2020

Kan ik de huurovereenkomst beëindigen?

Vóór inwerkingtreding

Je kan je huurovereenkomst kosteloos beëindigen tot 3 maanden vóór de inwerkingtreding van de overeenkomst.
Beëindig je deze minder dan 3 maanden vóór de inwerkingtreding ben je een opzeggings-vergoeding verschuldigd van 2 maanden huur.
Beëindig je omdat je niet zal voldoen aan de toelatingsvoorwaarden om een wooneenheid te huren, is geen opzeggingsvergoeding verschuldigd.

Na inwerkingtreding

Vanaf de inwerkingtreding van je huurovereenkomst kan je deze beëindigen als je je studie beëindigt of als één van je ouders of een andere persoon, die instaat voor je onderhoud, zou komen te overlijden. De opzeggingstermijn bedraagt dan 1 maand.

In het geval je afstudeert tijdens de eerste zittijd en op voorwaarde dat je verklaart niet de intentie te hebben om opnieuw een wooneenheid te huren in een studentenhome, kan je je huurovereenkomst beëindigen op 15 februari of 15 juli van het lopende academiejaar voor respectievelijk afstuderen in de eerste of tweede examenperiode. (Niet van toepassing op home Heymans.)

Hoe beëindig ik de huurovereenkomst?

Je beëindigt of per brief (gericht aan de afdeling Huisvesting), met opgave van de reden en de nodige bewijsstukken. De opzegperiode van 1 maand gaat in op de eerste dag van de huurmaand volgend op de ontvangst van de mail of brief.

Beëindiging via de Sociale Dienst

Wens je, omwille van sociale/financiële redenen, je kamer of studio tijdens de zomervakantie te verlaten? Richt dan vóór 1 mei een gemotiveerd schrijven, vergezeld van een aanvraagformulier toelage/renteloze lening, aan de Sociale Dienst. (Niet van toepassing op home Heymans)

Kan de UGent mijn huurovereenkomst beëindigen?

De UGent zal je huurovereenkomst beëindigen als bij controle in het lopende academiejaar blijkt dat je niet voldoet aan de toelatingsvoorwaarden om een wooneenheid te huren. De opzeggingstermijn bedraagt dan 2 maand. Mits akkoord van de afdeling Huisvesting kan je ervoor opteren om de wooneenheid te behouden voor de duur zoals vermeld op de huurovereenkomst, aan de standaardhuurprijs.

Wat staat er in een universitaire huurovereenkomst?

Wat staat er in het Intern Reglement?

Het Intern Reglement maakt integraal deel uit van de huurovereenkomst. Als je een huurovereenkomst ondertekent, erken je dat je het reglement zal naleven.
Lees dus het Intern Reglement alvorens je een wooneenheid aanvraagt.