De huurovereenkomst

Standaardhuurovereenkomst

De standaardduur van de huurovereenkomst is 12 maanden.

Type2016-20172017-2018
Kamer - Studio - Flat 23/09/2016 - 17/09/2017 23/09/2017 - 16/09/2018

Semesterovereenkomst (S1 of S2): enkel voor heraanvragers

Enkel mogelijk voor studenten die reeds op een home verblijven en op uitwisseling gaan.

Type2016-20172017-2018

Kamer - Studio (S1)

Kamer - Studio (S2)

23/09/2016 - 05/02/2017

10/02/2017 - 17/09/2017

23/09/2017 - 04/02/2018

09/02/2018 - 16/09/2018

Kan ik de huurovereenkomst vroegtijdig beëindigen?

  • Enkel mogelijk als je je officieel 'uitschrijft' of een bewijs van 'afstuderen' (1e zittijd) voorlegt én verklaart niet de intentie te hebben om nog een universitaire wooneenheid te huren. Richt je vraag aan accommodatie@UGent.be.
  • Wens je, omwille van sociale/financiële redenen, de wooneenheid tijdens de zomervakantie te verlaten? Richt dan vóór 1 mei een gemotiveerd schrijven, vergezeld van een aanvraagformulier toelage/renteloze lening, aan de Sociale Dienst.
  • Deze regel geldt niet voor de flats in home Heymans.

Wat staat er in een universitaire huurovereenkomst?