De huurovereenkomst

Een huurovereenkomst voor een wooneenheid in een van de Universitaire homes betekent:

 • Een voordelige all-in prijs (huur, kosten elektriciteit, gas, internet, poetsen gemeenschappelijke delen)
 • Een bemeubelde kamer (bed, matras, bureau, kast, kleerkast, stoel)
 • Een centraal onthaal voor al je vragen
 • Een snelle opvolging van klachten, defecten en herstellingen
 • De aanwezigheid van een Permanentiecentrum
 • 24/7 toegang tot je gebouw
 • Studeerzalen en universitaire resto's vlakbij
 • Homeraden als studentenvertegenwoordiging en voor activiteiten

Standaardovereenkomst

De standaardduur van de huurovereenkomst is 12 maanden.

Type 2022-2023 2023-2024
Kamer - Studio - Flat 24/09/2022 - 17/09/2023 23/09/2022 - 15/09/2024

Je kan ook tijdens het lopende academiejaar nog een kamer aanvragen.

Semesterovereenkomst (S1 of S2): enkel voor heraanvragers

Enkel aan te vragen door heraanvragers (studenten die reeds op een home verblijven) én deelnemen aan een uitwisseling.

Type 2022-2023 2023-2024

Kamer - Studio (S1)

Kamer - Studio (S2)

24/09/2022 - 05/02/2023

10/02/2023 - 17/09/2023

23/09/2023 - 04/02/2024

9/02/2024 - 15/09/2024

Kortverblijf

Op zoek naar een kot voor de rest van het academiejaar?

Je kan ook tijdens het lopende academiejaar nog een kamer aanvragen op OASIS.

Hou er rekening mee dat jouw aanvraag achteraan op de wachtlijst zal aansluiten.

Tijdens de blok- en examenperiode kan je al een kamer aanvragen vanaf 2 weken

Je kan een kamer huren voor de duur van jouw blok- en examenperiode:

 • Dinsdag 30-05-2023 t.e.m. zaterdag 08-07-2023

Stuur een e-mail met vermelding van je naam, studentennummer, gewenste begin- en einddatum en de voorkeur van de verschillende homes naar

Op zoek naar een kamer voor een aantal weken/maanden?

Enkel als reguliere UGent-student (zie voorwaarden), kan je huisvesting voor een korte periode aanvragen. Hou hiermee ook rekening:

 • Aanvragen mogelijk vanaf 10 november van het lopende academiejaar
 • De overeenkomst gaat in op de 1e of 16e van een maand
 • De minimum huurperiode is 1 maand, verlengbaar per halve maand.
 • De huurperiode mag beide semesters niet overlappen
 • De huurovereenkomst kan ingaan vanaf 16/11
 • De huurovereenkomst kan lopen tot uiterlijk 15/7 van het lopende academiejaar.
  Vanaf 16/7 tot einde academiejaar kunnen enkel studenten die een stage volgen, een aanvraag indienen of onmiddellijk-aansluitend verlengen.
 • Een (her)aanvraag voor of een lopende standaardovereenkomst kan niet worden omgezet naar een (her)aanvraag/overeenkomst voor kortverblijf
 • Studenten, die een kortverblijf hebben aangevraagd worden nooit als heraanvrager beschouwd en hebben dus geen hogere prioriteit. Zij kunnen enkel een 1e aanvraag indienen.
 • De wooneenheid wordt toegewezen in rangorde van tijdstip van aanvraag en uitsluitend nadat de wachtlijst van aanvragen voor een standaardovereenkomst werd uitgeput.
 • De huurprijs bedraagt het gangbare tarief.

Stuur een e-mail met vermelding van je naam, studentennummer en de gewenste huurperiode naar

Beëindigen van de huurovereenkomst

Kan de UGent mijn huurovereenkomst beëindigen?

De UGent zal je huurovereenkomst beëindigen als bij controle in het lopende academiejaar blijkt dat je niet voldoet aan de toelatingsvoorwaarden om een wooneenheid te huren. De opzeggingstermijn bedraagt dan 2 maand. Enkel op voorstel van de afdeling Huisvesting kan je ervoor opteren om de wooneenheid te behouden voor de duur zoals vermeld op de huurovereenkomst, aan de standaard huurprijs.

Kan ik mijn huurovereenkomst beëindigen vóór inwerkingtreding?

Indien je nog geen getekende overeenkomst aan de UGent hebt bezorgd, bekijk dan annuleringsmogelijkheden op wooneenheid aanvragen en opvolgen.

Je kan je getekende huurovereenkomst kosteloos beëindigen tot 3 maanden vóór de inwerkingtreding van de overeenkomst.
Beëindig je deze minder dan 3 maanden vóór de inwerkingtreding ben je een opzeggingsvergoeding verschuldigd van 2 maanden huur.
Beëindig je omdat je niet zal voldoen aan de toelatingsvoorwaarden om een wooneenheid te huren, bezorg ons dan hiervan dan een bewijs. In dat geval is geen opzeggingsvergoeding verschuldigd.

Je beëindigt bij voorkeur

Kan ik mijn huurovereenkomst beëindigen na inwerkingtreding?

Vanaf de inwerkingtreding van je huurovereenkomst kan je deze slechts beëindigen in enkele situaties. Als je je studie beëindigt, bedraagt de opzeggingstermijn 1 maand, die ingaat de huurmaand volgend op de ontvangst van de bewijsstukken.

In het geval je afstudeert tijdens de eerste zittijd en op voorwaarde dat je verklaart niet de intentie te hebben om opnieuw een wooneenheid te huren in een studentenhome, kan je je huurovereenkomst beëindigen op 15 februari of 15 juli van het lopende academiejaar. (Niet van toepassing op home Heymans.)

Je beëindigt bij voorkeur

Lees alle informatie terug in het Intern Reglement

Beëindiging via de Sociale Dienst

Wens je, omwille van sociale/financiële redenen, je kamer of studio tijdens de zomervakantie te verlaten? Richt dan vóór 1 mei een gemotiveerd schrijven aan de Sociale Dienst

Wat staat er in een universitaire huurovereenkomst?

Het Intern Reglement maakt bovendien integraal deel uit van de huurovereenkomst. Als je een huurovereenkomst ondertekent, erken je dat je het reglement zal naleven. Lees dus het Intern Reglement na alvorens je een wooneenheid aanvraagt.

Aanvraag indienen