De huurovereenkomst

Een huurovereenkomst voor een wooneenheid in een van de Universitaire homes betekent:

 • Een voordelige all-in prijs (huur, kosten elektriciteit, verwarming, water, internet, poetsen gemeenschappelijke delen)
 • Een bemeubelde kamer (bed, matras, bureau, kast, kleerkast, stoel)
 • Een centraal onthaal voor al je vragen
 • Een snelle opvolging van klachten, defecten en herstellingen
 • De aanwezigheid van een 24/7 interne bewakingsdienst (Permanentiecentrum)
 • De klok rond toegang tot je gebouw
 • De beschikbaarheid van studeerzalen, ontspanningsruimtes, groenzones en universitaire restaurants en -cafetaria's in de buurt
 • De aanwezigheid van een (inter)homeraad (=studentenvertegenwoordiging en -activiteiten)
 • De beschikbaarheid van preventiestudenten die zich engageren om actief mee te werken aan de (brand)veiligheid in de homes
Een residentie is geen home. De informatie vermeldt op deze pagina is mogelijks niet van toepassing op jouw verblijf in een residentie.

Standaardovereenkomst

De standaardduur van de huurovereenkomst is 12 maanden.

Type 2023-2024 2024-2025
Kamer(plus) - Studio - Flat 23/09/2023 - 15/09/2024 21/09/2024 - 14/09/2025

Je kan ook tijdens het lopende academiejaar nog een kamer aanvragen.

Semesterovereenkomst (S1 of S2): enkel voor heraanvragers

Enkel aan te vragen door heraanvragers (studenten die reeds op een home verblijven) én deelnemen aan een uitwisseling.

Type: Kamer (plus) - Studio 2023-2024 2024-2025

Semester 1

Semester 2

23/09/2023 - 04/02/2024

09/02/2024 - 15/09/2024

21/09/2024 - 02/02/2025

07/02/2025 - 14/09/2025

Kortverblijf

Op zoek naar een kot voor de rest van het academiejaar?

Je kan ook tijdens het lopende academiejaar nog een kamer aanvragen op OASIS.

Hou er rekening mee dat jouw aanvraag achteraan op de wachtlijst zal aansluiten.

Tijdens de blok- en examenperiode kan je al een kamer aanvragen vanaf 2 weken

Je kan een kamer huren voor de duur van jouw blok- en examenperiode:

 • Maandag 27-05-2024 t.e.m. zaterdag 06-07-2024.

Stuur een e-mail met vermelding van je naam, studentennummer, gewenste begin- en einddatum en de voorkeur van de verschillende homes naar .

Op zoek naar een kamer voor een aantal weken/maanden?

Enkel als reguliere UGent-student (zie voorwaarden), kan je huisvesting voor een korte periode aanvragen. Hou ook hiermee rekening:

 • Aanvragen zijn mogelijk vanaf 10 november van het lopende academiejaar.
 • De overeenkomst gaat in op de 1e of 16e van een maand.
 • De minimum huurperiode is 1 maand, verlengbaar per halve maand.
 • De huurperiode mag beide semesters niet overlappen.
 • De huurovereenkomst kan ingaan vanaf 16 november.
 • De huurovereenkomst kan lopen tot uiterlijk 15 juli van het lopende academiejaar.
  Vanaf 16 juli tot einde academiejaar kunnen enkel studenten die een stage volgen een aanvraag indienen of onmiddellijk-aansluitend verlengen.
 • Een (her)aanvraag of een lopende standaardovereenkomst voor een academiejaar kan niet worden omgezet naar een (her)aanvraag/overeenkomst voor kortverblijf.
 • Studenten, die een kortverblijf hebben aangevraagd worden nooit als heraanvrager beschouwd en hebben dus geen hogere prioriteit. Zij kunnen enkel een 1e aanvraag indienen.
 • De wooneenheid wordt toegewezen in rangorde van tijdstip van aanvraag en uitsluitend nadat de wachtlijst van aanvragen voor een standaardovereenkomst werd uitgeput.
 • De huurprijs is het gangbare tarief.

Stuur een e-mail met vermelding van je naam, studentennummer en de gewenste huurperiode naar .

Beëindigen van de huurovereenkomst

Kan de UGent mijn huurovereenkomst beëindigen?

De UGent zal je huurovereenkomst beëindigen als bij controle in het lopende academiejaar blijkt dat je niet voldoet aan de toelatingsvoorwaarden om een wooneenheid te huren. De opzeggingstermijn bedraagt dan 2 maand. Enkel op voorstel van de afdeling Huisvesting kan je ervoor opteren om de wooneenheid te behouden voor de duur zoals vermeld op de huurovereenkomst, aan de standaard huurprijs.

Kan ik mijn huurovereenkomst beëindigen vóór inwerkingtreding?

Indien je nog geen getekende overeenkomst aan de UGent hebt bezorgd, bekijk dan annuleringsmogelijkheden op wooneenheid aanvragen en opvolgen.

Je kan je getekende huurovereenkomst kosteloos beëindigen tot 3 maanden vóór de inwerkingtreding van de overeenkomst.
Beëindig je deze minder dan 3 maanden vóór de inwerkingtreding ben je een opzeggingsvergoeding verschuldigd van 2 maanden huur.
Beëindig je omdat je niet zal voldoen aan de toelatingsvoorwaarden om een wooneenheid te huren, bezorg ons dan hiervan dan een bewijs. In dat geval is geen opzeggingsvergoeding verschuldigd.

Je beëindigt bij voorkeur

Kan ik mijn huurovereenkomst beëindigen na inwerkingtreding?

Vanaf de inwerkingtreding van je huurovereenkomst kan je deze slechts beëindigen in enkele situaties. Als je je studie beëindigt, bedraagt de opzeggingstermijn 1 maand, die ingaat de huurmaand volgend op de ontvangst van de bewijsstukken.

In het geval je afstudeert tijdens de eerste zittijd en op voorwaarde dat je verklaart niet de intentie te hebben om opnieuw een wooneenheid te huren in een studentenhome, kan je je huurovereenkomst beëindigen op 15 februari of 15 juli van het lopende academiejaar. (Niet van toepassing op home Heymans.)

Je kan de huurovereenkomst enkel schriftelijk beëindigen, bij voorkeur .

Je vind alle informatie terug in het Intern Reglement.

Beëindiging via de Sociale Dienst

Wens je, omwille van sociale/financiële redenen, je kamer (plus) of studio tijdens de zomervakantie al te verlaten? Richt dan vóór 1 mei een gemotiveerd schrijven aan de Sociale Dienst

Wat staat er in een universitaire huurovereenkomst?

Het Intern Reglement maakt integraal deel uit van de huurovereenkomst. Als je een huurovereenkomst ondertekent, erken je dat je het reglement zal naleven. Lees dus grondig het Intern Reglement alvorens je een wooneenheid aanvraagt.

Aanvraag indienen