Huisvesting

Een kot in Gent?

Een goed uitgerust kot, waar je je thuis voelt, kan een grote bijdrage zijn aan je studies.

De UGent heeft kamers, studio's en flats in eigen beheer en informeert je over de private kamermarkt.

Ik wil huren

Info over onze studentenhomes

Op kot bij particulieren

Corona

Info over onze studentenhomes

Ik huur reeds en zoek info

Info over onze studentenhomes


Aanvraag beheren en annuleren

Op kot bij particulieren

Ik wil verhuren

Info over onze studentenhomes

Op kot bij particulieren

Ik wil mijn kot onderverhuren

Onderverhuren, wat is dat?

Doe je een stage buiten Gent of ga je enkele maanden op uitwisseling naar het buitenland, en heb je je kot daardoor een tijdje niet nodig?
Wist je dat je je kamer in dat geval aan een andere kan onderverhuren?

 Onderverhuren biedt je wel heel wat voordelen!
  •  Je hoeft je kot waar je graag verblijft niet op te geven
  • Je hoeft geen ander kot te zoeken voor een kortere periode
  • Je kan een andere student die op zoek is naar een kot voor een korte periode helpen

Je kot onderverhuren, mag dat?

Als je deelneemt aan een studie-uitwisselingsprogramma of een stage moet volbrengen, heb je het recht om je kamer onder te verhuren. Je hebt hiervoor de schriftelijke toestemming van de verhuurder niet nodig. De verhuurder kan zich alleen verzetten als hij daarvoor een gegronde reden heeft, vb. de onderhuurder is geen student.

Wens je je kamer onder te verhuren omwille van een andere reden, dan heb je de schriftelijke toestemming van de verhuurder nodig.

Vind ik snel een kandidaat onderhuurder?

Absoluut. Op dit moment zijn er nog veel studenten op zoek naar een kamer. Vooral inkomende uitwisselingsstudenten die enkel in het eerste semester in Gent zullen zijn, zijn nog op zoek. Enkele uren nadar je je kot hebt geadverteerd heb je wellicht al een kandidaat onderhuurder!

Je kot op de private markt onderverhuren?

Je kot in één van de homes van de UGent onderverhuren?

UGent-student in Kortrijk

Studiefinanciering Sociale Dienst

  • Studeren kost geld. Ervaar je financiële moeilijkheden om je studies te bekostigen, neem dan gerust contact op met de Sociale Dienst.