Overdracht van huur

Waarmee rekening houden?

Enkel als je deelneemt aan een uitwisseling of een stage mag je je huurovereenkomst overdragen (of je wooneenheid onderverhuren).
Hou er wel rekening mee dat de respectievelijke overnemer of onderhuurder moet voldoen aan de toelatingsvoorwaarden om je wooneenheid te kunnen huren.
Indien je een potentiële kandidaat zou gevonden hebben en dit wil nagaan, kan je gerust ons de vraag stellen via dit e-mailsjabloon.

Bezorg een bewijs voor de reden van de overdracht (getekende stageovereenkomst, toelatingsbewijs uitwisseling van ontvangende Universiteit, ...) en de adres- en contactgegevens van de overnemer resp. onderhuurder aan de afdeling Huisvesting, vóór de voorziene ingangsdatum van de overdracht, opdat kan worden nagaan of de overdracht kan worden toegelaten.

Na ontvangst van een op tegenspraak gemaakte inventaris passen wij vervolgens je badge aan, zodat je die samen met je sleutel kan overdragen aan je onderhuurder.

Contract

Een onderverhuring houdt in dat een onderverhuurovereenkomst wordt afgesloten tussen de hoofdhuurder en de onderhuurder waarbij de UGent geen partij is. Er wordt aangeraden het daartoe beschikbare Nederlandstalige of Engelstalige model van de UGent te gebruiken.

Een overdracht van huur betekent daarentegen dat je de rechten en plichten als huurder overdraagt aan de andere student, waarbij er een nieuwe overeenkomst wordt opgemaakt tussen de UGent en de overnemende student.

In beide gevallen ben je zelf verantwoordelijk om de sleutel en jouw badge aan de overnemer te overhandigen.

Op zoek naar een onderhuurder/overnemer?

Je kan je vrije wooneenheid bekend maken via onze lijsten voor kortverblijven, zodat geïnteresseerden in de homes jou rechtstreeks kunnen contacteren. De UGent stelt geen voorwaarden aan onderhuur, behalve dat jouw kamer in goed onderhouden staat wordt aangeboden. Onze afdeling heeft hier enkel een ‘informatieve’ rol. Download hier het invulformulier, bezorg deze ingevuld terug aan Nathalie Geeraerts.

Je kan je wooneenheid uiteraard ook plaatsen op Kotatgent, maar hou rekening met het feit dat jouw onderhuurder in aanmerking moet komen om te huren.