Voor wie?

Kan ik in aanmerking komen voor een wooneenheid in één van de Universitaire homes?

Kamers en studio's

Je komt in aanmerking om een kamer of studio te huren als je ingeschreven bent voor één of meerdere diplomacontracten aan de UGent met een totaliteit van minstens 27 studiepunten, met uitzondering van 1 afstudeerjaar. Op het moment van je eerste aanvraag dien je ook gerechtigd te zijn op een Groeipakket of kinderbijslag, maar deze leeftijdgrens is niet van toepassing op heraanvragers.
Ben je reeds in het bezit van een masterdiploma, dan kan je geen wooneenheid (her)aanvragen.

Enkele principes voor tijdige aanvragen (ingediend voor 1 mei):

- Een student die zich voor de 1e keer inschrijft voor een 1e bachelor (generatiestudent), krijgt een hogere prioriteit dan een 1e kameraanvraag van een ouderejaarsstudent

- Studenten met een studietoelage of het statuut van bijna-beursstudent krijgen een hogere prioriteit

De beschikbare kamers en studio's worden in juni toegewezen aan de hand van de prioriteitenlijst

Wooneenheid aanvragen

Flats

Twee personen (voorheen uitsluitend koppels) of een alleenstaande ouder met max. 1 inwonend kind dat financieel ten laste is, kunnen een flat huren in home Heymans. De ‘hoofdaanvrager’ dient hierbij een (her)aanvraag in en moet zich inschrijven voor één of meerdere diplomacontracten aan de UGent met een totaliteit van minimum 27 studiepunten (met uitzondering van één afstudeerjaar waarin voor minder studiepunten zal worden aanvaard) en dit voor een opleiding tot het behalen van een eerste masterdiploma, een eerste educatieve Master, SLO of één ManaMa aansluitend gevolgd op het behalen van een eerste masterdiploma.

De beschikbare flats worden in juni toegewezen aan de hand van de prioriteitenlijst.

Wooneenheid aanvragen

Aangepaste wooneenheden voor studenten met een functiebeperking

Ben je UGent- of hogeschoolstudent (AUGent) met een functiebeperking, dan kan je beroep doen op een aantal aangepaste wooneenheden.
Er zijn uitsluitend kamers in Vermeylen en studio's in home Bertha De Vriese.

Contacteer Aanspreekpunt Student en functiebeperking
Jouw contactpersoon: Charlotte De Lange, 09 264 72 66

Andere doelgroepen

Heb je geen inschrijving als regulier UGent-student, dan kom je alsnog in aanmerking als je tot een van de volgende groepen toebehoort:

 • Inkomende uitwisselingsstudenten, studenten uit specifieke opleidingen en PhD studenten: alle informatie.
 • Bezoekers en personeel: alle informatie.
 • Deelnemers aan congressen of zomercursussen, georganiseerd door de UGent
  Medewerkers van vakgroepen of van faculteiten kunnen wooneenheden huren voor deelnemers aan congressen of zomercursussen (min. 10 personen).
  Individuele reservaties worden niet aanvaard.
 • Hogeschoolstudent met functiebeperking
  Je kan beroep doen op een aantal aangepaste kamers in home Vermeylen of studio’s in Home Bertha.
  Contacteer Aanspreekpunt Student en functiebeperking
  Jouw contactpersoon: Charlotte De Lange, 09 264 72 66