Voor wie?

Kamers en studio's

Je komt in aanmerking om een kamer of studio te huren als je ingeschreven bent voor één of meerdere diplomacontracten aan de UGent met een totaliteit van minstens 27 studiepunten, met uitzondering van 1 afstudeerjaar. Op het moment van je eerste aanvraag dien je ook gerechtigd te zijn op een Groeipakket  of kinderbijslag, maar deze leeftijdgrens is niet van toepassing op heraanvragers.
Ben je reeds in het bezit van een masterdiploma, dan kan je geen wooneenheid (her)aanvragen.

De beschikbare kamers en studio's worden in juni toegewezen aan de hand van de prioriteitenlijst waarbij aanvragen van (generatie-)studenten, die zich voor de eerste keer inschrijven voor een 1e bachelor, een hogere prioriteit krijgen dan die van ouderejaarsstudenten, die voor het eerst een wooneenheid aanvragen.

Flats

Als koppel (of alleenstaande ouder met max. 1 inwonend kind, dat financieel ten laste is), kan je een flat huren in home Heymans.
De voorwaarde om te huren is dat de ‘hoofdaanvrager’ UGent-student is en ingeschreven voor één of meerdere diplomacontracten met een totaliteit van minimum 27 studiepunten, met uitzondering van het afstudeerjaar, voor een opleiding tot het behalen van een eerste masterdiploma, een educatieve Master, SLO of één ManaMa aansluitend gevolgd op het behalen van een eerste masterdiploma.

De beschikbare flats worden in juni toegewezen aan de hand van de prioriteitenlijst.

Aanspreekpunt student & functiebeperking

Ben je UGent- of hogeschoolstudent met een functiebeperking, dan kan je beroep doen op een aantal aangepaste kamers en studio’s in homes Vermeylen en Bertha De Vriese.
Contacteer Charlotte De Lange, 09 264 72 66.

Specifieke doelgroepen

  • Inkomende uitwisselingsstudenten, studenten uit specifieke opleidingen en PhD studenten: alle informatie.
  • Deelnemers congressen of zomercursussen, georganiseerd door de UGent
    Vakgroepen of werknemers van faculteiten kunnen wooneenheden huren voor deelnemers (min. 10 personen) aan congressen of zomercursussen.
    Individuele reservaties worden niet aanvaard.