Voor wie?

Studenten

De wooneenheden worden verhuurd aan studenten, die onderworpen zijn aan het Onderwijs- en Examenreglement (OER) van de UGent én kinderbijslaggerechtigd zijn.

Kamers, kamers plus en studio's

Voor UGent-studenten, ingeschreven voor één of meerdere diplomacontracten met een totaliteit van minimum 27 studiepunten, met uitzondering van 1 afstudeerjaar voor een opleiding tot het behalen van een 1e masterdiploma.

De wooneenheden worden toegewezen ahv. de prioriteitenlijst.

Flats

Voor koppels (of een alleenstaande ouder met max. 1 inwonend kind, dat financieel ten laste is), waarvan de ‘hoofdaanvrager’ UGent-student is.

De hoofdaanvrager is ingeschreven voor één of meerdere diplomacontracten met een totaliteit van minimum 27 studiepunten, met uitzondering van het afstudeerjaar, voor een opleiding tot het behalen van een eerste masterdiploma, SLO of één ManaMa aansluitend gevolgd op het behalen van een eerste masterdiploma.

De wooneenheden worden toegewezen ahv. de prioriteitenlijst.

Specifieke doelgroepen

  • Studenten met een functiebeperking

    Voor UGent-studenten of hogeschoolstudenten met een functiebeperking zijn er een aantal daartoe ingerichte kamers en studio’s voorzien in homes Vermeylen en Bertha De Vriese.

    Contacteer Charlotte De Lange, 09 264 72 66
  • Deelnemers congressen of zomercursussen, georganiseerd door de UGent

    Vakgroepen of werknemers van faculteiten kunnen wooneenheden huren voor deelnemers (min. 10 personen) aan congressen of zomercursussen.

    Individuele reservaties worden niet aanvaard.