Voor wie?

Kom ik in aanmerking voor het huren van een wooneenheid in één van de universitaire homes?

Eénpersoonskamers (plus) en -studio's

Je komt in aanmerking om een kamer (plus) of studio te huren als je ingeschreven bent voor één of meerdere diplomacontracten aan de UGent met een totaliteit van minstens 27 studiepunten, dit laatste met uitzondering van 1 afstudeerjaar waarin het aantal opgenomen studiepunten lager mag zijn.

Op het moment van je eerste aanvraag dien je ook gerechtigd te zijn op een Groeipakket (voorheen kinderbijslag) (deze leeftijdgrens is dus niet van toepassing op heraanvragers).

Opgelet:

 • Ben je reeds in het bezit van een masterdiploma? Dan kan je geen wooneenheid (her)aanvragen.
 • Behaal je je masterdiploma? Dan zal jouw nieuwe huurovereenkomst in september niet kunnen ingaan en wordt deze verbroken.
 • Er komt vanaf academiejaar 2024-2025 een maximale verblijfstermijn op de homes. 

Enkele principes voor tijdige aanvragen (ingediend voor 1 mei):

 • Heraanvragen (die voldoen aan de voorwaarden) hebben voorrang op alle eerste aanvragen.
 • Een eerste kameraanvraag van een generatiestudent (= die zich voor de 1e keer inschrijft voor een 1e bachelor in het hoger onderwijs via een diplomacontract), krijgt een hogere prioriteit dan een eerste aanvraag van een ouderejaarsstudent.
 • Studenten met een studietoelage of het statuut van (bijna-)beursstudent krijgen een hogere prioriteit.

De beschikbare kamers en studio's worden in juni toegewezen aan de hand van de prioriteitenlijst.

Wooneenheid aanvragen

Maximale verblijfstermijn op de homes

Deze maximale verblijfsduur is gelijk is aan de duur van het voltijds modeltraject van de bachelor- en aansluitende masteropleiding, plus één jaar. 

Dat wil zeggen dat een student een kamer, kamer plus of studio maximaal kan huren voor de duur van het voltijds modeltraject van de bacheloropleiding plus de duur van het voltijds modeltraject van de aansluitende masteropleiding, plus één jaar (i.e. de maximale verblijfsduur). 

Voor een student die heroriënteert (i.e. van opleiding verandert), wordt het aantal jaar dat de student reeds in een home verbleef in mindering gebracht van de maximale verblijfsduur. De maximale verblijfsduur is dan gelijk aan de duur van het voltijds modeltraject van de nieuwe bachelor- en aansluitende masteropleiding plus één jaar, min het aantal jaar dat de student al in een home verbleef.  

Er wordt eveneens rekening gehouden met de volgende situaties:

 • Voor UGent-studenten die tussen de bachelor- en masteropleiding een voorbereidingsprogramma moeten volgen, wordt de duur van het voltijds modeltraject van het voorbereidingsprogramma aan de maximale verblijfsduur toegevoegd
 • Voor UGent-studenten die verschillende opleidingen tot master combineren, is de maximale verblijfsduur gelijk aan de duur van het voltijds modeltraject van de bachelor- en aansluitende masteropleiding van de langstlopende opleiding, plus één jaar
 • Voor UGent-studenten die ingeschreven zijn in een schakelprogramma met het oog op het behalen van een master, is de maximale verblijfsduur gelijk aan de duur van het voltijds modeltraject van het schakelprogramma plus de duur van het modeltraject van de aansluitende masteropleiding, plus één jaar
 • Voor UGent-studenten die pas later in het modeltraject van de bachelor- en/of masteropleiding een kamer, kamer plus of studio willen huren, is de maximale verblijfsduur gelijk aan de nog resterende jaren in de opleiding (het aantal jaar dat de student bij het verder inschrijven via het modeltraject sowieso nog nodig heeft), plus één jaar.

Heb je nog een vraag over de maximale verblijfsduur? Stuur een mail naar accommodatie@ugent.be

Flats

Twee personen (uiterst geschikt voor koppels) of een alleenstaande ouder met max. 1 inwonend kind dat financieel ten laste is, kunnen een flat huren in home Heymans.

De ‘hoofdaanvrager’ dient hierbij een (her)aanvraag in en moet zich inschrijven voor één of meerdere diplomacontracten aan de UGent met een totaliteit van minimum 27 studiepunten (met uitzondering van één afstudeerjaar waarin ook minder studiepunten worden aanvaard) en dit voor een opleiding tot het behalen van een eerste masterdiploma, een eerste educatieve Master, SLO of één ManaMa aansluitend gevolgd op het behalen van een eerste masterdiploma.

De ‘medeaanvrager’ kan zijn (in afnemende prioriteit A ->D):

A/ UGent-student, ingeschreven voor één of meerdere diplomacontracten met een totaliteit van minimum 27 studiepunten, met uitzondering van 1 afstudeerjaar (in het jaar dat je je diploma behaalt, mag het aantal studiepunten lager zijn), voor een opleiding tot het behalen van een eerste masterdiploma, educatieve master of 1 ManaMa aansluitend gevolgd op het behalen van een eerste masterdiploma. Uitzondering prioriteit 1 en 2: Een verlenging van maximum 1 jaar wordt, bij wijze van overgang, toegestaan aan heraanvragers, waarvan de ‘hoofdaanvrager’ UGent-student is en de partner bij de nieuwe heraanvraag voor het eerste maal geen student meer is.

B/ Hogeschoolstudent: moet bewijs leveren van inschrijving aan een hogeschool behorende tot de Associatie UGent (AUGent) voor een diplomacontract van minimum 27 studiepunten, met uitzondering van het diplomajaar voor een opleiding tot het behalen van een eerste masterdiploma, educatieve master, één BanaBa aansluitend gevolgd op het behalen van een eerste bachelordiploma of 1 ManaMa aansluitend gevolgd op het behalen van een eerste masterdiploma.

C/ UGent-student ingeschreven voor een opleiding anders dan vermeld in A

D/ Niet-student of doctorandi

Opgelet: de toelatingsvoorwaarden krijgen mogelijk een update voor academiejaar 2025-2026. Check steeds de geldende reglementering en informatie in februari voor je in maart een aanvraag indient.

De beschikbare flats worden in juni toegewezen aan de hand van de prioriteitenlijst.

Wooneenheid aanvragen

Aangepaste wooneenheden voor studenten met een functiebeperking

Ben je een UGent- of hogeschoolstudent (AUGent) met een functiebeperking, dan kan je beroep doen op een aantal aangepaste kamers in home Vermeylen en studio's in home Bertha.

Contacteer Aanspreekpunt Student en functiebeperking
Jouw contactpersoon: Charlotte De Lange, 09 264 72 66

Andere doelgroepen

Heb je geen inschrijving als regulier UGent-student, dan kom je alsnog in aanmerking als je tot een van de volgende groepen toebehoort:

 • Inkomende uitwisselingsstudenten, studenten uit specifieke opleidingen en PhD studenten: alle informatie.
 • Bezoekers en personeel: alle informatie.
 • Deelnemers aan congressen of zomercursussen, georganiseerd door de UGent:
  Medewerkers van vakgroepen of van faculteiten kunnen wooneenheden huren voor deelnemers aan congressen of zomercursussen (min. 10 personen).
  Individuele reservaties worden niet aanvaard.