Prioriteitenlijst flats

Prioriteit Soort aanvraag Hoofdaanvrager Medeaanvrager
1 (*) Heraanvraag UGent-student  UGent-student (=A)
2 (*) Heraanvraag UGent-student  Hogeschoolstudent (=B)
3 Nieuwe aanvraag UGent-student  UGent-student (=A)
4 Nieuwe aanvraag UGent-student Hogeschoolstudent (=B)
5 Heraanvraag UGent-student UGent-student, andere opleiding dan vermeld in A (=C)
6 Nieuwe aanvraag UGent-student UGent-student, andere opleiding dan vermeld in A (=C)
7 Heraanvraag UGent-student Niet-student (=D)
8 Nieuwe aanvraag UGent-student Niet-student (=D)

(*) Uitzondering bij prioriteit 1 & 2: Een verlenging van maximum 1 jaar wordt, bij wijze van overgang, toegestaan aan heraanvragers waarvan de hoofdaanvrager UGent-student is en de medeaanvrager bij de nieuwe heraanvraag voor de 1e maal geen student meer is!

  • De ’hoofdaanvrager’ moet een UGent-student zijn, ingeschreven voor één of meerdere diplomacontracten met een totaliteit van minimum 27 studiepunten, met uitzondering van het afstudeerjaar waarin dit voor minder studiepunten kan, voor een opleiding tot het behalen van een 1e Masterdiploma, een educatieve Master (SLO) of één ManaMa aansluitend gevolgd op het behalen van een 1e Masterdiploma.
  • De 'medeaanvrager' kan zijn (in afnemende prioriteit):

A) UGent-student, ingeschreven voor een of meerdere diplomacontracten met een totaliteit van minimum 27 studiepunten, met uitzondering van het afstudeerjaar waarin dit voor minder studiepunten kan, voor een opleiding tot het behalen van een 1e Masterdiploma, een educatieve Master (SLO) of één ManaMa aansluitend gevolgd op het behalen van een 1e Masterdiploma.

B) Hogeschoolstudent: moet bewijs leveren van inschrijving aan een hogeschool behorende tot de Associatie UGent met een diplomacontract van minimum 27 studiepunten met uitzondering van het diplomajaar voor een opleiding tot het behalen van een 1e Masterdiploma, een educatieve master (SLO), één BanaBa aansluitend gevolgd op het behalen van een 1e Bachelordiploma of één ManaMa aansluitend gevolgd op het behalen van een 1e Masterdiploma.

C) Student: UGent-student ingeschreven voor een opleiding anders dan vermeld in A

D) Niet-student of doctorandi

UITZONDERINGEN BLIJVEN VOORBEHOUDEN AAN DE SOCIALE DIENST.

Meer informatie

De verschillende homes en hun ligging?

Wat is de huurprijs?


Aanvraag indienen