Prioriteitenlijst flats

PrioriteitSoort aanvraagHoofdaanvragerPartner
1 Heraanvraag UGent-student UGent-student (=A)
2 Heraanvraag UGent-student Hogeschoolstudent (=B)
3 Heraanvraag(*) UGent-student Niet-student
4 Nieuwe aanvraag UGent-student UGent-student (=A)
5 Nieuwe aanvraag UGent-student Hogeschoolstudent (=B)
6 Heraanvraag UGent-student UGent-student, andere opleiding dan vermeld in A (=C)
7 Nieuwe aanvraag UGent-student UGent-student, andere opleiding dan vermeld in A (=C)
8 Heraanvraag UGent-student Niet-student (=D)
9 Nieuwe aanvraag UGent-student Niet-student (=D)
  • De ’hoofdaanvrager’ moet een UGent-student zijn, ingeschreven voor één of meerdere diplomacontracten met een totaliteit van minimum 27 studiepunten, met uitzondering van het afstudeerjaar voor een opleiding tot het behalen van een 1e Masterdiploma, een educatieve Master (SLO) of één ManaMa aansluitend gevolgd op het behalen van een 1e Masterdiploma.
  • De 'partner' kan zijn (in afnemende prioriteit):

A) UGent-student, ingeschreven voor een of meerdere diplomacontracten met een totaliteit van minimum 27 studiepunten, met uitzondering van het afstudeerjaar voor een opleiding tot het behalen van een 1e Masterdiploma, een educatieve Master (SLO) of één ManaMa aansluitend gevolgd op het behalen van een 1e Masterdiploma.

(*) Overgangsmaatregel: Een verlenging van maximum 1 jaar wordt, bij wijze van overgang, toegestaan aan heraanvragers, waarvan de ‘hoofdaanvrager’ UGent-student is en de partner bij de nieuwe heraanvraag niet langer student is. (Cf. prioriteit 3).

B) Hogeschoolstudent: moet bewijs leveren van inschrijving aan een hogeschool behorende tot de Associatie UGent met een diplomacontract van minimum 27 studiepunten met uitzondering van het diplomajaar voor een opleiding tot het behalen van een 1e Masterdiploma, een educatieve master (SLO), één BanaBa aansluitend gevolgd op het behalen van een 1e Bachelordiploma of één ManaMa aansluitend gevolgd op het behalen van een 1e Masterdiploma.

C) Student: UGent-student ingeschreven voor een opleiding anders dan vermeld in A

D) Niet-student of doctorandi

UITZONDERINGEN BLIJVEN VOORBEHOUDEN AAN DE SOCIALE DIENST.