Wooneenheid aanvragen en status opvolgen

Hoe vraag ik een wooneenheid aan voor academiejaar 2018 - 2019?

Dien je tijdige aanvraag in vanaf 1 maart tot (uiterlijk) 1 mei 2018.

Maak een keuze uit onderstaande aanvraagmogelijkheden. Hou hierbij rekening met jouw (toekomstig) studentenprofiel:

Ik word UGent-student en doe een 1e aanvraag

OF

Ik ben UGent-student en doe een (her)aanvraag

Volg de status van jouw aanvraag door je opnieuw aan te melden op de 'prospect-website'. Selecteer vervolgens, in de menubalk, het academiejaar dat van toepassing is.

 

NIEUWS over jouw (her)aanvraag ontvang je in de week van 18 juni:

Toewijzing:

Je ontvangt via e-mail een huurovereenkomst en een intern reglement. Bezorg, binnen de 14 dagen ná ontvangst, de ondertekende overeenkomst aan de afdeling Huisvesting.

OF

Wachtlijst:

De afdeling Huisvesting contacteert je van zodra er een geschikte wooneenheid vrijkomt. Je aanvraag blijft op de wachtlijst staan tot je die schriftelijk annuleert.

(Her)aanvragen, ingediend ná 1 mei zullen als laattijdig worden beschouwd en niet volgens de prioriteitenlijst worden behandeld.

Hoe annuleer ik mijn (her)aanvraag?

In het geval je een aanvraag voor een universitaire wooneenheid annuleert, wordt een annuleringsvergoeding aangerekend van € 60,00 ((bijna-)beursstudent) of € 100,00 (niet-beursstudent).

De annuleringskost vervalt indien de aanvrager annuleert op het moment dat:

a) er nog geen huurovereenkomst door de afdeling Huisvesting werd opgemaakt

b) er een huurovereenkomst werd opgemaakt, maar achteraf zou blijken dat de aanvrager niet is ingeschreven aan de UGent voor academiejaar 2018-2019.

Elke annulering moet schriftelijk gebeuren.

Het niet terugzenden door de aanvrager van een getekend huurcontract, binnen de veertien dagen na de ontvangst van de e-mail met de huurovereenkomst en het intern reglement, zal beschouwd worden als een schriftelijke annulering en aanleiding geven tot toepassing van de annuleringsvergoeding zoals hierboven omschreven.

Let wel: dit principe geldt enkel op voorwaarde dat de aanvangsdatum van de huurovereenkomst nog niet is overschreden. De annuleringsvergoeding wordt geïnd via factuur, in het najaar van 2018, wanneer er definitief uitsluitsel is over de inschrijvingen.

Intern reglement

Academiejaar 2018-2019

Intern Reglement

 

Gerelateerde inhoud