Wooneenheid aanvragen en status opvolgen

 
Dien je tijdige aanvraag in vanaf 1 maart tot (uiterlijk) 1 mei 2019.

(Her)aanvragen, ingediend ná 1 mei zullen als laattijdig worden beschouwd en niet volgens de prioriteitenlijst worden behandeld.

Aanvraagprocedure

Na het indienen van je aanvraag krijg je een bevestigingsmail toegestuurd op het e-mailadres waarmee je je registreerde. Lees de ingevoerde gegevens, vermeld in de e-mail grondig na en volg desgevallend op door de nodige documenten te bezorgen binnen de gestelde termijn van 14 werkdagen.
Aanvragen van nog niet-ingeschreven of toekomstige studenten dienen steeds bevestigd te worden met een kopie van de ID-kaart.


Toewijzing

NIEUWS over jouw (her)aanvraag ontvang je - uitsluitend na hoger vermelde bevestiging van je aanvraag - ten vroegste in de laatste week van juni:

  • Toewijzing:

Je ontvangt via e-mail een huurovereenkomst en een Intern Reglement. Bezorg, binnen de 14 dagen ná ontvangst, de ondertekende overeenkomst aan de afdeling Huisvesting.

  • Wachtlijst:

De afdeling Huisvesting contacteert je van zodra er een geschikte wooneenheid vrijkomt. Je aanvraag blijft op de wachtlijst staan tot je die schriftelijk annuleert.
Voorkom eventuele kosten en volg je aanvraag goed op.

 

Opvolgen

Volg de status van jouw aanvraag door je opnieuw aan te melden op het administratieplatform OASIS. Selecteer vervolgens, in de menubalk, het academiejaar dat van toepassing is.

 

Indienen

Maak een keuze uit onderstaande aanvraagmogelijkheden. Hou hierbij rekening met jouw (toekomstig) studentenprofiel:

OF

 

 

 

Dit is nog niet mogelijk. Vanaf 02.03.2020 kan je een aanvraag indienen via bovenstaande administratieplatform.

Hoe annuleer ik mijn (her)aanvraag?

In het geval je je aanvraag annuleert nadat afdeling Huisvesting een universitaire wooneenheid heeft toegewezen (je ontvangt dan een e-mail met de huurovereenkomst en het Intern Reglement), wordt een administratieve vergoeding van €75,00 aangerekend.
Annuleer je omdat je niet zal voldoen aan de toelatingsvoorwaarden om een wooneenheid te huren, dan is geen administratieve vergoeding verschuldigd.

Het niet terugzenden door de aanvrager van een getekend huurcontract, binnen de 14 dagen na de ontvangst van de e-mail met de huurovereenkomst en het Intern Reglement wordt eveneens beschouwd als een schriftelijke annulering en geeft aanleiding tot het aanrekenen van de administratieve vergoeding. 
In dat geval is geen vrijstelling mogelijk.

De administratieve vergoeding wordt geïnd via factuur in het academiejaar waarvoor de aanvraag werd ingediend, wanneer er definitief uitsluitsel is over de inschrijvingen.

Je annuleert  of per brief (gericht aan de afdeling Huisvesting), met evt. opgave van de reden.