Studeren met een functiebeperking

Studeer je aan de UGent en heb je een functiebeperking? Dan kun je een beroep doen op een uitgebreid aanbod aan ondersteunende maatregelen. Je neemt hiervoor best contact op met het Aanspreekpunt student & functiebeperking. De medewerkers zullen je verder informeren en adviseren over deze maatregelen.

Onderwijs- en examenfaciliteiten

Als student met een functiebeperking kun je onder andere gebruik maken van onderwijs- en examenfaciliteiten. Dat zijn redelijke aanpassingen in de manier waarop je lessen volgt en examens aflegt, zoals bijvoorbeeld extra tijd om een examen af te leggen.

Begeleiding en Ondersteuning

Er zijn verschillende vormen van begeleiding en ondersteuning die een positieve impact kunnen hebben op de haalbaarheid van je studies.

Attestering en registratie

Om een beroep te doen op onderwijs- en examenfaciliteiten, moet je je eerst registreren als student met een functiebeperking. Studenten met een ontwikkelingsstoornis (bv. dyslexie, dyscalculie, ADHD, ASS …), een auditieve, visuele, motorische of psychiatrische beperking of studenten met een chronische ziekte komen hiervoor in aanmerking.

Contactgegevens

Vind hier de contactgegevens van de medewerkers van het Aanspreekpunt student & functiebeperking. Ze helpen je met de aanvraag van het bijzonder statuut, bepalen in overleg de onderwijs- en examenfaciliteiten en kunnen je ondersteunen in het aanvragen van tolken, pedagogisch begeleiders, onderwijsleermiddelen …