Onderwijs- en examenfaciliteiten

Onderwijsfaciliteiten

Wil je gebruik maken van drempelverlagende maatregelen bij lessen, groepswerken, papers, labo's en practica, excursies, bachelor- en masterproef ...?

Doorloop volgende stappen om je onderwijsfaciliteiten in orde te brengen.

Procedure

 • Stap 1: Alle toegekende faciliteiten worden door het aanspreekpunt student & functiebeperking geregistreerd in Oasis.
 • Stap 2: Download het "Overzicht onderwijsfaciliteiten" op de curriculumpagina in Oasis.
 • Stap 3: Leg dit voor aan de lesgever van het vak waarvoor je jouw faciliteiten wil benutten.
 • Stap 4: Bevestig elk jaar bij de start van het academiejaar dat je verder gebruik wil maken van jouw faciliteiten. Indien je dat wenst, kunnen er wijzigingen aangebracht worden.

Examenfaciliteiten

Heb je nood aan drempelverlagende maatregelen bij testen, tentamens en examens?

Bespreek jouw examenfaciliteiten met je aanspreekpunt en koppel ze aan de vakken in Oasis om de lesgevers te informeren.

Let op, de procedure moet afgerond zijn vóór het verstrijken van de deadlines.

Procedure

 • Stap 1: Ga naar Oasis en klik in het linkermenu op "Curriculum bewerken" (huidig academiejaar).
 • Stap 2: Klik bij "Acties" (rechts in de tabel) op "Curriculum".
 • Stap 3: Nadat het curriculum geopend is, klik je eerst op het vak en vervolgens op de knop "Faciliteiten" bovenaan het scherm.
 • Stap 4: Klik in het pop-up scherm op "Toevoegen" en selecteer achtereenvolgens de "examensessie" (eerste semester, tweede semester, jaarvak, tweede examenkans) en de "faciliteit(en)" die je voor dat vak wil inzetten.
  Bij weigerbare faciliteiten (aangeduid met *), zoals bv. * verplaatsen van een examen, noteer je een beknopte motivering voor de lesgever. Je hoeft hierbij geen medische informatie te vermelden!
  Belangrijk: Je kan maar 1 faciliteit per keer toevoegen. Wil je meerdere faciliteiten koppelen aan een vak, dan herhaal je stap 4 verschillende keren.
  Denk goed na over welke faciliteiten je aanvraagt: wat ga ik effectief gebruiken? Welke faciliteit is relevant voor dat vak en die specifieke examenvorm?
 • Stap 5: Via de knop "Overzicht goedgekeurde examenfaciliteiten" (onder de curriculumtabel) kan je een rapport afdrukken. Voor de aanvang van elk examen meld je je met dit document aan bij de toezichter.

Weigering van faciliteiten

Faciliteiten kunnen geweigerd worden als ze praktisch niet haalbaar zijn of raken aan de essentiële opleidingscompetenties.

Bij twijfel worden zowel de voorzitter van de opleidingscommissie als de facultaire onderwijsdirecteur geraadpleegd.

Bemiddeling is mogelijk door het Team student & functiebeperking of de facultaire of institutionele ombudsdienst.

Contact

Team student & functiebeperking