Facultaire en institutionele ombudsdiensten

Bij geschillen met lesgevers kunnen studenten en doctorandi voor de meeste meldingen of klachten terecht bij de facultaire ombudspersonen. Lukt of kan dat niet, dan kan men bij de institutionele ombudsdienst aankloppen voor een gesprek of verdere bemiddeling. 

Facultaire ombudsdiensten

Hieronder vind je de verschillende facultaire ombudsdiensten:

Institutionele ombudspersoon

De institutionele ombudspersoon is de algemene klachtenbehandelaar voor zaken die met onderwijs te maken hebben. Nathalie Depoorter, beleidsadviseur bij de afdeling onderwijskwaliteitszorg treedt op als institutionele ombudspersoon. Zij wordt bijgestaan door Steven Bosmans, stafmedewerker ombudsdienst en interne beroepen. Contacteer de institutionele ombudspersoon per e-mail indien je onmiddellijk een ontvangstbewijs wenst te ontvangen, of telefonisch. Anonieme klachten worden niet aanvaard maar klachten worden wel vertrouwelijk behandeld.

Contact opnemen

Je contacteert in eerste instantie best de facultaire ombudspersoon. Indien dit niet mogelijk is, kan je contact opnemen met de institutionele ombudsdienst (institutioneel ombudspersoon Nathalie Depoorter of stafmedewerker Steven Bosmans) via het e-mailadres ombuds@UGent.be.

Relevante informatie met betrekking tot de ombudsdiensten

Deze bepalingen zijn conform het Decreet betreffende de rechtspositieregeling van de student