Ombudspersonen

De ombudspersonen voor het lopend academiejaar werden aangeduid door de faculteitsraad van 18 oktober 2023.

De rol van de ombudspersoon wordt omschreven in artikel 98 van het Onderwijs- en examenreglement. De ombudspersonen behandelen de klachten van studenten en personeel die verband houden met de toepassing van het onderwijs- en examenreglement en/of de rechtspositieregeling van de student en/of met als onbillijk ervaren situaties in het ruimer kader van het onderwijs- en examengebeuren.

De plaatsvervangend ombudspersoon treedt op wanneer de effectieve ombudspersoon onvoorzien zijn taak niet kan waarnemen of zelf betrokken partij is.

Per opleiding

Doctoraat en doctoraatsopleiding

Opleiding psychologie én eduma na bachelor gedragswetenschappen, psychologie

Opleiding Pedagogische wetenschappen én eduma na bachelor gedragswetenschappen, pedagogische wetenschappen

Opleiding Sociaal werk

Verkorte educatieve masteropleidingen

Permanente vormingen