Onderzoeksdata beheren

Wat is research data management?

Een goede omgang met onderzoeksdata is een essentieel onderdeel van het onderzoeksproces. Dit is niet enkel belangrijk vanuit het oogpunt van onderzoeksorganisatie en -samenwerking, maar ook vanuit het oogpunt van wetenschappelijke integriteit (transparantie van methodiek, reproduceerbaarheid, verifieerbaarheid en hergebruik).

Het doel van onderzoeksdatamanagement is dat onderzoeksdata vindbaar, toegankelijk en begrijpelijk zijn en blijven. Daarom heeft datamanagement betrekking op planning, verzameling, organisatie, documentatie, opslag, beveiliging, verwerking, analyse, archivering, ontsluiting en hergebruik van onderzoeksgegevens. Meer achtergrondinformatie over het waarom van datamanagement vind je hier.

Beleid

Sinds september 2016 heeft de Universiteit een beleidskader voor research data management. Dit algemeen beleidskader vormt een leidraad bij het goed beheren van onderzoeksdata en legt de doelstellingen, uitgangspunten en verantwoordelijkheden vast om hieraan te voldoen. Gezien de grote verschillen tussen en binnen de verschillende wetenschapsdomeinen, wordt aan de faculteiten bevoegdheid gegeven om initiatieven te nemen. Daarom werden binnen de FPPW richtlijnen uitgewerkt die de eigen onderzoekers aanzetten tot en helpen bij zorgvuldig databeheer conform het algemeen beleidskader.

Datamanagement Tools

Sinds 1 januari 2015 stelt de faculteit haar onderzoekers twee hulpmiddelen ter beschikking. Enerzijds is er ondersteuning voor het opstellen van een datamanagementplan en anderzijds wordt ondersteuning geboden bij het beschrijven van onderzoeksdata in een data storage fact sheet. Voor meer informatie zie onderstaande links

Hulp

Vragen?

Voor al je vragen met betrekking tot datamanagement kan je terecht bij het RSO.

Meer informatie vind je ook in de slides die werden gebruikt tijdens de informatiesessies en de workshop over het beheer van onderzoeksdata:

Contact

Jan Lammertyn
Research Support Office (RSO)
Room 110.070, Henri Dunantlaan 2, 9000 Ghent
Email: Jan.Lammertyn@ugent.be
Tel: +32 (0)9/264.6349