Onderzoek en privacy

De nieuwe Europese privacywetgeving die sinds 25 mei 2018 van kracht is, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) of General Data Protection Regulation (GDPR), verandert in essentie weinig aan de principes, ook al worden nu een paar andere accenten gelegd.  

De Generieke gedragscode voor verwerking van persoonsgegevens en vertrouwelijke informatie die van kracht is aan de UGent, geeft alvast de algemene principes weer die ook moeten toegepast worden bij academisch onderzoek.

Onderstaande richtlijnen informeren onderzoekers van de UGent op een beknopte wijze over de impact van de AVG op het wetenschappelijk onderzoek.

Specifieke vragen over de toepassing van de privacywetgeving kunnen gericht worden aan .

Algemene info over de AVG

De onderstaande vragen hebben betrekking op het kader en enkele basisbegrippen van de AVG.

Het onderzoeksdesign

De onderstaande vragen komen aan bod op het moment dat je het onderzoeksdesign aan het uitwerken bent.

Door in deze fase al een aantal basisvragen te adresseren, vermijd je bij de start van het onderzoek onverwachte problemen die ultiem de uitvoering van het onderzoek kunnen verhinderen omdat persoonsgegevens niet correct verwerkt worden conform de AVG. 

Tijdens het onderzoek

Na het onderzoek