Generieke Gedragscode voor de verwerking van persoonsgegevens en vertrouwelijke informatie

De generieke gedragscode voor de verwerking van persoonsgegevens en vertrouwelijke informatie aan UGent is een interne gedragscode die geldt voor elke medewerker, ongeacht of deze vrijwillig of contractueel aan de UGent verbonden is, en voor alle UGent-studenten.

Wanneer de UGent samenwerkt met externe partners kunnen ook zij via een overeenkomst gebonden worden aan de Generieke Gedragscode.

De Generieke Gedragscode bevat onder meer regels voor geoorloofde toegang tot, en geoorloofd gebruik van persoonsgegevens en vertrouwelijke gegevens. Ze is een aanvulling op andere bestaande reglementen, waarbij in dit kader in het bijzonder het reglement voor correct gebruik van de ICT-infrastructuur vermeld dient te worden.

Waar nodig kan ook de Generieke Gedragscode zelf aangevuld worden met gedragscodes toegespitst op specifieke toepassingen en verwerkingen.

Tot slot voorziet de Generieke Gedragscode ook in mogelijke maatregelen en sancties die tegen personen kunnen worden genomen bij actieve, bewuste en herhaaldelijke inbreuken op de Gedragscode.

Dit kadert in het algemeen gegevensbeschermingsbeleid (het beleid voor rechtmatig en veilig verwerken van persoonsgegevens) dat aan de UGent gevoerd wordt. Om dit te garanderen stelde de UGent een Functionaris voor Gegevensbescherming (Data Protection Officer) aan die gemachtigd is om toe te zien op de rechtmatige en veilige verwerking van persoonsgegevens aan de UGent.