Onderzoeksdagen

[English]

De onderzoeksdag heeft als doel om de onderzoekers uit de verschillende vakgroepen en onderzoeksgroepen binnen onze faculteit de kans te geven elkaar te ontmoeten. Om dit doel te bereiken stellen telkens twee vakgroepen hun onderzoek op een bevattelijke manier voor. Daarnaast krijgen nieuwe doctoraatsstudenten de kans hun toekomstig onderzoek te presenteren tijdens een postersessie. Nadien kan er dan tijdens de afsluitende receptie op een informele manier worden nagepraat. Tijdens de receptie wordt er ook een ‘Best Poster Award’ uitgereikt. De winnaars van de vorige edities vind je hier. De onderzoeksdag wordt georganiseerd door de commissie wetenschappelijk onderzoek (CWO).

Wanneer

Per academiejaar zijn er twee onderzoeksdagen. In academiejaar 2019-2020 vinden de onderzoeksdagen plaats op:

 • 4 februari 2020
 • 27 mei 2020

U kan de presentaties hier downloaden.

Programma

 • 09u30-10u15: Faculty Research Support Office (RSO): How can we support you? Now and in the future
 • 10u30-11u15: Inaugurale rede Prof.dr Lieselot De Wilde "Tussen vervreemding en verbinding: een kwestie van pedagogiek"
 • 11u30-13u00: Poster sessie + broodjeslunch
 • 12u30: Uitreiking 'Best Poster Award'

Locatie

De onderzoekspresentaties vinden plaats in Auditorium 1 en de daaropvolgende activiteiten op de overloop achter Auditorium 2 (2de verdieping)..

Postersessie

Hoe inschrijven?

 • Inschrijven kan tot 2 weken voor de betreffende onderzoeksdag. De inschrijvingen per sessie verlopen op een first come first served basis tot het maximum aantal inschrijvingen (40) is bereikt. Controleer of er nog plaatsen zijn via deze link.
 • De doctoraatsstudent moet persoonlijk een aanvraag om te presenteren richten aan de  voorzitter van de CWO via cwo.pp@ugent.be. Om in aanmerking te komen moet aan volgende voorwaarden zijn voldaan:
  • De doctoraatsstudent moet voorafgaandelijk toelating gekregen hebben van zijn/haar begeleidingscommissie om te presenteren op de onderzoeksdag.
  • De promotor dient het verslag van de begeleidingscommissie, waaruit blijkt dat toelating verkregen werd, overgemaakt te hebben aan het Decanaat.
  • De doctoraatsstudent moet voor het betreffende academiejaar ingeschreven zijn op de rol als doctoraatsstudent.
  • De aanvraag dient duidelijk te vermelden op welke onderzoeksdag men wenst te presenteren en wanneer men toelating gekregen heeft van de begeleidingscommissie om te presenteren.

Instructies

 • Formaat: A0 verticaal ('staand')
 • Taal: Bij voorkeur Engels
 • De poster dient opgemaakt te worden in de huisstijl van de UGent.
 • De deelnemers staan zelf in voor het afdrukken van de poster.
 • Een poster bevat minstens de volgende elementen:
  • Naam van doctoraatsstudent, promotor en leden van de begeleidingscommissie.
  • Achtergrond en context van het onderzoek (waarom wordt dit onderzoek uitgevoerd? wat is de wetenschappelijke bijdrage?)
  • De probleemstelling en onderzoeksvraag (wat wordt er precies onderzocht?)
  • De methodologie (hoe wordt het onderzoek aangepakt?)
  • Indien van toepassing (bijvoorbeeld bij longitudinaal onderzoek): de planning van de verschillende onderzoeksfases
 • Het ophangsysteem voor de posters bedekt 2 cm boven- en onderaan de poster. Hou hier rekening mee.
 • De volgende bestanden dienen ten laatste 1 week voor de onderzoeksdag te worden verstuurd naar cwo.pp@ugent.be
  • De poster in pdf-formaat. De bestandsnaam wordt als volgt opgesteld: poster_familienaam_voornaam.pdf
 • Posters kunnen opgehangen worden vanaf 1 uur voor het begin van de onderzoeksdag.

Gerelateerde inhoud