Onderzoeksdagen

[English]

De onderzoeksdag heeft als doel om de onderzoekers uit de verschillende vakgroepen en onderzoeksgroepen binnen onze faculteit de kans te geven elkaar te ontmoeten. Om dit doel te bereiken stellen telkens twee vakgroepen hun onderzoek op een bevattelijke manier voor. Daarnaast krijgen nieuwe doctoraatsstudenten de kans hun toekomstig onderzoek te presenteren tijdens een postersessie. Nadien kan er dan tijdens de afsluitende receptie op een informele manier worden nagepraat. Tijdens de receptie wordt er ook een ‘Best Poster Award’ uitgereikt. De winnaars van de vorige edities vind je hier. De onderzoeksdag wordt georganiseerd door de commissie wetenschappelijk onderzoek (CWO).

Wanneer

Per academiejaar zijn er twee onderzoeksdagen. In academiejaar 2018-2019 vinden de onderzoeksdagen plaats op:

 • 5 februari 2019
 • 23 mei 2019

Programma

 • 9u00-10u00 – Presentaties rond het thema “Hoe worden onderzoeksresultaten gebruikt door externen?”
  • Michel Vandenbroeck
   "Neuromania in early childhood education: why the neurosciences are so popular outside of neuroscience and why this is a problem."
  • Inge De Meyer
   "(Media) reporting on PISA: flaws versus good practices"
  • Elias Corneillie
   "The holy grail or a siren song? New ways of assessing organizational behavior and talent signals."
 • 10u00-10u30 – “PhD in the picture”: Senior PhD-studenten spreken over hun ervaringen
  • Amélie Rogiers
   "Guiding principles in doing a PhD: insights into the role of discipline, dedication and friendship"
  • Femke Truijens
   "‘The data’ in psychotherapy research. About validity, performativity, and the simple questions that are often forgotten to be asked."
 • 10u30-12u00: Postersessie
 • 11u30-13u00: Uitreiking 'Best Poster Award' + broodjeslunch

Locatie

De onderzoekspresentaties vinden plaats in Auditorium 2 en de daaropvolgende activiteiten in de aangrenzende overloop.

Postersessie

Hoe inschrijven?

 • Inschrijven kan tot 2 weken voor de betreffende onderzoeksdag. De inschrijvingen per sessie verlopen op een first come first served basis tot het maximum aantal inschrijvingen (40) is bereikt. Controleer of er nog plaatsen zijn via deze link.
 • De doctoraatsstudent moet persoonlijk een aanvraag om te presenteren richten aan de  voorzitter van de CWO via cwo.pp@ugent.be. Om in aanmerking te komen moet aan volgende voorwaarden zijn voldaan:
  • De doctoraatsstudent moet voorafgaandelijk toelating gekregen hebben van zijn/haar begeleidingscommissie om te presenteren op de onderzoeksdag.
  • De promotor dient het verslag van de begeleidingscommissie, waaruit blijkt dat toelating verkregen werd, overgemaakt te hebben aan het Decanaat.
  • De doctoraatsstudent moet voor het betreffende academiejaar ingeschreven zijn op de rol als doctoraatsstudent.
  • De aanvraag dient duidelijk te vermelden op welke onderzoeksdag men wenst te presenteren en wanneer men toelating gekregen heeft van de begeleidingscommissie om te presenteren.

Instructies

 • Formaat: A0 verticaal ('staand')
 • Taal: Bij voorkeur Engels
 • De poster dient opgemaakt te worden in de huisstijl van de UGent.
 • De deelnemers staan zelf in voor het afdrukken van de poster.
 • Een poster bevat minstens de volgende elementen:
  • Naam van doctoraatsstudent, promotor en leden van de begeleidingscommissie.
  • Achtergrond en context van het onderzoek (waarom wordt dit onderzoek uitgevoerd? wat is de wetenschappelijke bijdrage?)
  • De probleemstelling en onderzoeksvraag (wat wordt er precies onderzocht?)
  • De methodologie (hoe wordt het onderzoek aangepakt?)
  • Indien van toepassing (bvb. bij longitudinaal onderzoek): de planning van de verschillende onderzoeksfases
 • Het ophangsysteem voor de posters bedekt 2 cm boven- en onderaan de poster. Hou hier rekening mee.
 • De poster dient ten laatste 1 week voor de onderzoeksdag te worden verstuurd naar cwo.pp@ugent.be in pdf formaat. De bestandsnaam wordt als volgt opgesteld: poster_familienaam_voornaam.pdf
 • Posters kunnen opgehangen worden tussen 12u30 en 13u30. 

Gerelateerde inhoud