Onderzoek

[English]

Doctoreren

Publiceren

Ondersteuningskredieten

Facultair mobiliteits- en Sabbaticalfonds (FMS)

Doel Volgende deadline

Studieverblijven in het buitenland

Maandelijks, telkens 1 week voor de CWO-vergadering

Sjabloon voor aanvraag

Verblijf buitenlandse onderzoekers

Maandelijks, telkens 1 week voor de CWO-vergadering

Onderzoekssabbaticals voor ZAP-leden

13/08/2019

Congresdeelname

Aanvragen kunnen op elk moment worden ingediend

Sjabloon voor aanvraag

 

Facultair onderzoeksfonds (FOF)

Doel Volgende deadline
Financiering uitrusting en apparatuur

november 2019

Financiering organisatie congressen 

13/08/2019

Uitzonderlijke personele overbruggingsfinanciering

Aanvragen kunnen op elk moment worden ingediend

 

Voor deadlines verder in de toekomst zie dit overzicht.

 

Research Data Management

Dienstverlening

Onderzoeksethiek