Onderzoek

[English]

Doctoreren

Publiceren

Ondersteuningskredieten

Facultair mobiliteitsfonds (FMF)

Doel Volgende deadline
Studieverblijven in het buitenland

18/04/2018

Verblijf buitenlandse onderzoekers

18/04/2018

Onderzoekssabbaticals voor ZAP-leden

18/04/2018

Congresdeelname Aanvragen kunnen op elk moment worden ingediend

 

Facultair onderzoeksfonds (FOF)

Doel Volgende deadline
Financiering uitrusting en apparatuur

13/06/2018

Financiering organisatie congressen 

18/04/2018

Uitzonderlijke personele overbruggingsfinanciering

Aanvragen kunnen op elk moment worden ingediend

 

Voor deadlines verder in de toekomst zie dit overzicht.

 

Research Data Management

Dienstverlening

Onderzoeksethiek