Facultaire Dienst Onderzoeksondersteuning (RSO)

RSO-logoHet Research Support Office (RSO – PP59) heeft als kerntaak het ondersteunen en faciliteren van kwaliteitsvol wetenschappelijk onderzoek. De uitgebreide beschrijving van de ‘Missie & Visie van het RSO’ kan u hier lezen.

Het RSO omvat vier clusters:

1. Data Analytics Lab
2. Research Equipment & Technical Support Lab
3. Assessment Lab (Testotheek)
4. Research Practices Lab


Onderzoekers van de FPPW kunnen ondersteund worden bij de volgende topics, op vraag:

1. Advies m.b.t. dataverwerking voornamelijk gericht op het beantwoorden van individuele vragen met betrekking tot dataverwerking, statistiek, mixed methods, psychometrie en/of statistical computing (o.a. R, SPSS, Nvivo). Zowel kwantitatief als kwalitatief onderzoek komt aan bod.

2. Technische ondersteuning voor onderzoeksapparatuur en toestellen bestaande uit het aanbieden van oplossingen voor praktische problemen bij het gebruik van experimentele opstellingen en bij onderzoeksapparatuur die aangepast moet worden om deze te laten functioneren in specifieke settings.

3. Advies over de selectie, gebruik, aanpassing, vertaling en ontwikkeling van kwaliteitsvolle assessment instrumenten.

4. Advies op vragen m.b.t. onderzoekspraktijken, zoals project- of mandaataanvragen, preregistratie, open en fair science, wetenschappelijk integriteit, GDPR, ethische aspecten, data-management, data- storage & -sharing, .... Vragen over zowel kwantitatief als kwalitatief onderzoek kunnen aan bod komen.

5. Ondersteuning bij projectaanvragen