Onderzoek

[English]

Nieuws
  • 19-10-2020 Doctotaatsverdedigingen in code rood Lees verder
  • 03-08-2020 Dag van de Wetenschap Lees verder
  • 03-06-2020 Herstart niet-telewerkbare onderzoeksactiviteiten. Lees verder
  • 04-05-2020 Update corona: oproep tot flexibiliteit m.b.t. doctoraatsonderzoek (Rector UGent) Lees verder
  • 04-05-2020 Het facultair infomoment onderzoek gepland op 27 mei zal niet doorgaan. Er wordt gekeken om een nieuw moment vast te leggen in oktober of december.
Meer nieuws

Onderzoek tijdens de corona-pandemie

Doctoreren

Publiceren

Ondersteuningskredieten

Facultair mobiliteits- en Sabbaticalfonds (FMS)

Doel Volgende deadline

Studieverblijven

Maandelijks, telkens 8 dagen voor de CWO-vergadering

Sjabloon voor aanvraag

Sjabloon voor verantwoording

Verblijf buitenlandse onderzoekers

20/04/2020

10/08/2020

Sjabloon voor verantwoording

Onderzoekssabbaticals voor ZAP-leden

20/04/2020

10/08/2020 (onder voorbehoud)

Congresdeelname

Aanvragen kunnen op elk moment worden ingediend

Sjabloon voor aanvraag

Sjabloon voor verantwoording

Facultair onderzoeksfonds (FOF)

Doel Volgende deadline
Financiering uitrusting en apparatuur

8/6/2020

Financiering organisatie congressen 

20/4/2020

Uitzonderlijke personele overbruggingsfinanciering

Aanvragen kunnen op elk moment worden ingediend

 

Voor deadlines verder in de toekomst zie dit overzicht.

 

Research Data Management

Dienstverlening

Onderzoeksethiek