Onderzoek

Uitgelicht
 • Loop je vast met R of Rstudio? Wandel even binnen bij het RSO en stel je vraag, elke donderdag tussen 15u00 en 16u00 (online of on campus). Info

Dienstverlening

Onderzoekers van de FPPW kunnen terecht bij de Facultaire dienst onderzoeksondersteuning (RSO) voor de volgende topics:

 1. Dataverwerking.
  Voornamelijk gericht op het beantwoorden van individuele vragen met betrekking tot dataverwerking, statistiek, mixed methods, psychometrie en/of statistical computing (o.a. R, SPSS, Nvivo). Zowel kwantitatief als kwalitatief onderzoek komt aan bod.
 2. Technische ondersteuning
  Voor onderzoeksapparatuur en toestellen bestaande uit het aanbieden van oplossingen voor praktische problemen bij het gebruik van experimentele opstellingen en bij onderzoeksapparatuur die aangepast moet worden om deze te laten functioneren in specifieke settings.
 3. Assessment
  Advies over de selectie, gebruik, aanpassing, vertaling en ontwikkeling van kwaliteitsvolle assessment instrumenten.
 4. Onderzoekspraktijken
  Advies op vragen m.b.t. onderzoekspraktijken, zoals project- of mandaataanvragen, preregistratie, open en fair science, wetenschappelijk integriteit, GDPR, ethische aspecten, data-management, data- storage & -sharing, pseudonimiseren/anonimiseren ....
 5. En verder

Contacteer ons via rso.pp@ugent.be

Praktisch

Doctoreren

Publiceren

Auteurschap

Open Access

De Belgische wetgeving bepaalt dat een auteur het recht heeft wetenschappelijke artikels, voortvloeiend uit onderzoek dat minstens voor 50% gefinancierd werd door publieke middelen, in open access beschikbaar te maken na een embargoperiode van 6 tot 12 maanden. Meer info hier.

Publicaties

Financiering & Ondersteuningskredieten

Facultair mobiliteits- en Sabbaticalfonds (FMS)

Doel Volgende deadline

Congresdeelname

Aanvragen kunnen op elk moment worden ingediend via deze website

Verblijf buitenlandse onderzoekers

- 8 dagen voor de CWO-vergadering voorafgaand aan de faculteitsraad van april

- 8 dagen voor de CWO-vergadering voorafgaand aan de faculteitsraad van oktober

Onderzoekssabbaticals voor ZAP-leden

[Beleidsnota]

- 8 dagen voor de CWO-vergadering voorafgaand aan de faculteitsraad van april

- 8 dagen voor de CWO-vergadering voorafgaand aan de faculteitsraad van oktober

Sjabloon voor eindrapport

Studieverblijven

Maandelijks, telkens 8 dagen voor de CWO-vergadering

Sjabloon voor aanvraag

Facultair onderzoeksfonds (FOF)

Doel Volgende deadline
Financiering uitrusting en apparatuur

- 8 dagen voor de CWO-vergadering voorafgaand aan de faculteitsraad van juni

- 8 dagen voor de CWO-vergadering voorafgaand aan de faculteitsraad van december

Financiering organisatie congressen

- 8 dagen voor de CWO-vergadering voorafgaand aan de faculteitsraad van april

- 8 dagen voor de CWO-vergadering voorafgaand aan de faculteitsraad van juni

- 8 dagen voor de CWO-vergadering voorafgaand aan de faculteitsraad van oktober

- 8 dagen voor de CWO-vergadering voorafgaand aan de faculteitsraad van december

Uitzonderlijke personele overbruggingsfinanciering

Aanvragen kunnen op elk moment worden ingediend

 

De exacte deadlines vind je in dit overzicht, of in de facultaire kalender.

 

FWO funding

Research Data Management

Onderzoeksethiek