Commissie Wetenschappelijk Onderzoek

De Commissie Wetenschappelijk Onderzoek (CWO) beheert onderzoeksfondsen die de faculteit krijgt vanuit het BOF en de defiscaliseringsmiddelen. Daarnaast formuleert de CWO – gevraagd of op eigen initiatief – voorstellen aan de Faculteitsraad m.b.t. het facultaire onderzoeksbeleid.