Ethiek en onderzoek

De ethische commissie heeft een nieuwe versie van het Specifieke Ethische Protocol opgesteld (zie hieronder). Voor aanvragen vanaf 15/02 is het gebruik van dit document verplicht.

Onderzoekers van de Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen (FPPW) dienen zich te houden aan algemene ethische onderzoeksprincipes:

De Ethische Commissie

De opdracht van de Ethische Commissie van de FPPW is om onderzoekers advies te geven over ethische kwesties en onderzoeksaanvragen te beoordelen. De missieverklaring van de Ethische Commissie wordt beschreven in het AEP.

Om recht te doen aan diverse tradities van onderzoek is de Ethische Commissie van de FPPW samengesteld uit leden van alle vakgroepen. De voorzitter is Prof. dr. Thierry Marchant en de secretaris is Prof. dr. Melissa Tuytens.

Ethische goedkeuring aanvragen

Vooraleer te beginnen

 • Neem het Algemeen Ethisch Protocol (AEP) grondig door.
 • Ga na of een ethische goedkeuring noodzakelijk is. Een lijst met situaties waarbij het noodzakelijk is om toestemming te vragen aan de Ethische Commissie van de FPPW staat in het Algemeen Ethisch Protocol.
 • In sommige gevallen is het noodzakelijk een aanvraag te doen bij een andere commissie (bv. de Commissie voor Medische Ethiek). Meer informatie hierover staat in de inleiding van het Algemeen Ethisch Protocol.
 • Hou er rekening mee dat er enkel dossiers beoordeeld worden van goedgekeurde projecten. Aanvragen m.b.t. projecten die nog niet zijn ingediend of nog op goedkeuring wachten (bv. door het FWO) zullen door de ethische commissie niet beoordeeld worden.
 • Dien bij voorkeur een volledig Engelstalig dossier in (t.t.z die stukken die niet gebruikt worden voor communicatie met de deelnemers, zoals het SEP, DMP en GDPR-record), maar een Nederlands dossier indienen kan natuurlijk ook.
 • Aanvragen m.b.t. masterproeven worden door de promotor ingediend.

Een aanvraag indienen

 • Vul het Specifiek Ethisch Protocol (SEP) in.
 • Vervolledig het dossier met alle stukken die nodig zijn (zie de checklist in het SEP).
 • Stuur het volledige dossier door naar ec.pp@UGent.be.
 • Om er een idee van te krijgen hoe een typisch aanvraagdossier eruitziet voorzien we hier enkele voorbeelden geïnspireerd op echte aanvragen.

Hoe verloopt de procedure voor aanvragen?

  Er zijn drie soorten aanvragen mogelijk. Elk type aanvraag verloopt via een specifieke procedure. De details vind je op de volgende pagina's

  Regels, protocollen & sjablonen

  Tips & aandachtspunten