Contact

Onderwijsgerelateerde vragen?

Voor alle onderwijsgerelateerde vragen is er maar één weg: mail of bel de Facultaire Dienst Onderwijsondersteuning (FDO). Dat kunnen vragen zijn over inschrijvingsgeld, curriculum, studiekeuze, studietraject, les- en examenroosters, feedback, diploma's en nog zoveel meer. In examentijd functioneert de FDO ook als permanent examensecretariaat.

Technische ondersteuning in leslokalen en auditoria

De leslokalen en auditoria worden beheerd door het multimediateam van DICT. Ervaar je problemen met de audiovisuele apparatuur: contacteer eerst het facultair support team (Kurt en Endre) via 09 264 9129. Als zij niet beschikbaar zijn, kun je terecht bij het multimediateam van DICT op 09 264 9292. Is het probleem niet dringend of wil je gewoon iets melden, dan kan dat via multimedia.pp@ugent.be

Facultair Onthaal

Het facultair onthaal heeft in de eerste plaats een doorverwijsfunctie. Heb je specifieke vragen of problemen, dan moet je meestal ergens anders zijn. Het onthaal kan helpen om je naar de juiste persoon, dienst of plaats te leiden. Het onthaal wordt zoveel als mogelijk in de voormiddag bestaft maar heeft geen vaste openingsuren.
Je kunt het onthaal ook contacteren via  of per telefoon (enkel voor niet-onderwijsgerelateerde vragen).

Balie internationalisering

Tel. 09 264 9133
E-mail international.PP@UGent.be

Lees meer...

Campus Dunant

De gebouwen van de Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen (FPPW) situeren zich in de Henri Dunantlaan. Het hoofdgebouw is gelegen in de Henri Dunantlaan 2.


Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen weergeven op een grotere kaart

Permanentiecentrum UGent

Bij het UGent Permanentiecentum kan je 24/24 terecht ingeval van een noodsituatie, zoals de bedreiging van personen, brand, ongeval.