Ethische commissie Psychologie en Pedagogische Wetenschappen

De ethische commissie ondersteunt onderzoekers om ethisch bewustzijn en reflexiviteit te ontwikkelen in onderzoek en streeft naar het verbeteren van hun project op ethisch vlak. De commissie is samengesteld uit leden van alle vakgroepen om recht te doen aan diverse tradities van onderzoek.

De commissie voorziet ook in een algemeen ethisch protocol, waarin richtlijnen geformuleerd worden voor het uitvoeren van ethisch verantwoord onderzoek, rekening houdend met de wetgeving. Het algemeen ethisch protocol beschrijft wanneer een goedkeuring moet aangevraagd worden vanwege bepaalde ethische aspecten en complexiteiten. Het algemeen ethisch protocol wordt door de Ethische Commissie op regelmatige basis geactualiseerd en door de faculteitsraad bekrachtigd.

Verder behandelt de commissie goedkeuringsaanvragen via het specifiek ethisch protocol voor onderzoekprojecten indien een onderzoeker twijfels heeft over wat ethisch verantwoord is of indien een formele goedkeuring nodig is voor financiering of publicatie. Aanvragen worden behandeld via een reviewprocedure gedragen door alle leden van de Ethische Commissie. De Ethische Commissie geeft aldus naast een procedurele benadering ook vorm aan een forum voor discussie en ethische reflectie.

Contact