Onderzoeksdata beheren

Wat is research data management?

Een goede omgang met onderzoeksdata is een essentieel onderdeel van het onderzoeksproces. Dit is niet enkel belangrijk vanuit het oogpunt van onderzoeksorganisatie en -samenwerking, maar ook vanuit het oogpunt van wetenschappelijke integriteit (transparantie van methodiek, reproduceerbaarheid, verifieerbaarheid en hergebruik).

Het doel van onderzoeksdatamanagement is dat onderzoeksdata vindbaar, toegankelijk en begrijpelijk zijn en blijven. Daarom heeft datamanagement betrekking op planning, verzameling, organisatie, documentatie, opslag, beveiliging, verwerking, analyse, archivering, ontsluiting en hergebruik van onderzoeksgegevens. 

Beleid

Sinds september 2016 heeft de Universiteit een beleidskader voor research data management. Dit algemeen beleidskader vormt een leidraad bij het goed beheren van onderzoeksdata en legt de doelstellingen, uitgangspunten en verantwoordelijkheden vast om hieraan te voldoen. Gezien de grote verschillen tussen en binnen de verschillende wetenschapsdomeinen, wordt aan de faculteiten bevoegdheid gegeven om initiatieven te nemen. Daarom werden binnen de FPPW richtlijnen uitgewerkt die de eigen onderzoekers aanzetten tot en helpen bij zorgvuldig databeheer conform het algemeen beleidskader.

Het Datamanagementplan (DMP)

Het zorgvuldig beheren van onderzoeksdata behoort tot een degelijke onderzoekspraktijk en begint bij een goede planning, met name door het opstellen van een datamanagementplan (DMP). Een DMP is een document dat preciseert hoe data beheerd zullen worden tijdens en na een concreet onderzoeksproject. Het opstellen van een DMP zet onderzoekers aan na te denken over hoe onderzoeksdata verzameld, opgeslagen en opgevraagd zullen worden.

Tip: het UGent data steward team geeft op aanvraag feedback over je DMP. Stuur je DMP naar rdm.support@ugent.be.

Hulp bij

Vragen?

Voor al uw vragen met betrekking tot good research practices kan u terecht bij Jan Lammertyn.  Voor vragen specifiek over het beheer van onderzoeksgegevens kunt u ook terecht bij het UGent data steward team.

Gerelateerde inhoud