Data Storage Fact Sheet

Een Data Storage Fact Sheet (DSFS) is een document dat informatie bevat over ruwe, verwerkte en meta-data die zijn verzameld en opgeslagen tijdens een studie. Het doel van een DSFS is op een eenduidige manier informatie te verschaffen over de opslag van de data die worden beschreven in een studie. Ook wordt in een DSFS duidelijk omschreven wie moet worden gecontacteerd wanneer iemand meer informatie wil over de data. Een DSFS dient ook als checklist voor onderzoekers met betrekking tot alle kwesties die te maken hebben met het bewaren van data. Een DSFS is studiespecifiek en wordt opgesteld nadat de studie is afgerond.

Indien je problemen zou ondervinden bij het invullen van de data storage fact sheets of nog bijkomende vragen hebt neem dan contact op met de Research Support Office..

Voor wie?

Data storage fact sheets zijn nuttig bij alle onderzoek en kunnen dus door alle onderzoekers van de faculteit gebruikt worden. Voor de volgende onderzoekers gelden er echter meer bindende regels:

  • Alle doctoraatsstudenten die hun doctoraat na 1 januari 2015 indienen.
  • Alle ZAP-leden bij wie het opstellen van data storage fact sheets is opgenomen in de gepersonaliseerde doelstellingen.

Hoe ga je te werk?

Instructies bij het opladen van een data storage fact sheet naar het UGent Biblio archief vind je hier. Per gepubliceerde studie wordt in het UGent Biblio archief een data storage fact sheet toegevoegd (gebruik de "data factsheet"-tag).

Bij een doctoraat moeten één of meerdere data storage fact sheets worden opgenomen in een bijlage van het proefschrift zodat voor alle in het proefschrift gerapporteerde datasets informatie beschikbaar is over de bewaring van deze data. Daarnaast worden de data storage fact sheets samen met het elektronisch exemplaar van het proefschrift, apart beschikbaar gesteld via het UGent Biblio archief.

Bestanden

Om je bij te staan bij het opmaken van een data storage fact sheet zijn er een paar hulpbestanden beschikbaar. Eerst en vooral is er een template. Dit is een platte tekst-bestand dat het best met een eenvoudige tekst-editor wordt geopend (bijvoorbeeld wordpad, notepad++). Daarnaast is er ook een handleiding die dieper ingaat op de verschillende secties van de data storage fact sheet. Verder geven we ook enkele voorbeelden van ingevulde data storage fact sheets.